"browser" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch

browserBrowser

Beispieltexte mit "browser"

andere browser gebruiktAnderen Browser verwendet
Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

webbrowserWeb-Browser
browser-testpaginaBrowser-Testseite
browser-knoppen gebruiktBrowser-Schaltflächen betätigt
meerdere gebruikers via webbrowsermehrere Nutzer über Webbrowser
Hier moet het gebruik van de interne webbrowser worden uitgeschakeld.Dort muss die Verwendung des internen Webbrowsers deaktiviert werden.
een webbrowser is alles wat u nodig heeft, om met de Commander-software te werkenein Web-Browser ist alles was Sie brauchen, um mit der Commander Software zu arbeiten
internetvaardigheden voor het wijzigen van de beveiligingsinstellingen van internetbrowsers.Internet-Kenntnisse: Ändern der Sicherheitseinstellungen von Internet-Browsern.
Door te klikken op een koppeling in een reeds aangemaakt bericht, verschijnt een foutmelding "Browser-testpagina".Bei Klick auf einen Link in einem bereits erstellten Bericht erscheint eine Fehlermeldung "Browser-Testseite".
In het venster "Web Capture - Basisinstellingen" selecteert u de keuzelijst "Webkoppelingen openen" de instelling "In Webbrowser" en klik vervolgens op de knop "OK".In dem Fenster "Web Capture - Grundeinstellungen" wählen Sie in der Auswahlliste "Web-Verknüpfungen öffnen" die Einstellung "In Web-Browser" aus und klicken danach auf die Schaltfläche "OK".