"bosbescherming" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch

bosbeschermingWaldschutz

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Alle preventieve maatregelen moeten worden opgenomen in een bosbeschermingsplan.Alle vorbeugenden Maßnahmen sollten Teil eines Waldschutzplans sein.
De gesubsidieerde concrete acties moeten consistent zijn met het door de betrokken lidstaat opgestelde bosbeschermingsplan.Die förderfähigen Maßnahmen müssen mit dem von den Mitgliedstaaten erstellten Waldschutzplan in Einklang stehen.