"bevestigen" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch

bevestigenBefestigen
bevestigenquittieren

Beispieltexte mit "bevestigen"

fout bevestigenFehler quittieren
storing bevestigenStörung quittieren
Wachtwoord bevestigenBitte Passwort bestätigen
Knop NOODSTOP bevestigenTaster NOT AUS quittieren
storing bevestigen paneelStörung quittieren Pult
storing bevestigen algemeenStörung quittieren allgemein
bevestigen dat het bedrijf een scheepsrecyclingplan heeft vastgesteld, rekening houdend met de toepasselijke IMO-richtsnoeren;es bestätigt, dass das Unternehmen einen Schiffsrecyclingplan unter Berücksichtigung der einschlägigen IMO-Richtlinien aufgestellt hat;
As-fout met ACK bevestigenAchs-Fehler mit ACK quittieren
As-waarschuwing met ACK bevestigenAchs-Warnung mit ACK quittieren
Hier de eventuele verlengstrook bevestigen.Etwaige Zusatzblätter hier anheften oder ankleben.
Camera 1 geen terugmelding met ACK bevestigenKamera 1 keine Rückmeldung mit ACK quittieren
Overflow camera 1 geen terugmelding met ACK bevestigenOverflow Kamera 1 keine Rückmeldung mit ACK quittieren
Camera 1 meerdere keren achtereen NOK met ACK bevestigenKamera 1 mehrmals hintereinander NIO mit ACK quittieren
Transport- / hefmiddelen alleen aan de daarvoor bedoelde plaatsen bevestigenTransport- / Anschlagmittel nur an den dafür vorgesehenen Stellen befestigen
Knoppen voor het bevestigen van alle storingenTaster für die Quittierung aller Störungen
Afzuigslang aan de kapklem bevestigen (schroef aandraaien).Absaugschlauch an Haubenlasche befestigen (Schraube anziehen).
Handelsstatistieken van de Thaise douanedienst bevestigen deze bevinding.Auch die Handelsstatistiken der thailändischen Zollbehörden bestätigen diese Feststellung.
Traditionele methodes om foto’s te bevestigen worden niet meer gebruikt.Die herkömmliche Anbringung eines Lichtbilds des Inhabers ist nicht mehr zulässig.
Druk op de knop NOODSTOP bevestigen (sleutelschakelaar vervolgens vasthouden).Taster NOT AUS quittieren drücken (Schlüsselschalter weiterhin halten).
Bij bedrijf wordt de stabiliteit door het vakkundig bevestigen van de machineonderdelen bereikt.Bei Betrieb wird die Standsicherheit durch das fachgerechte Befestigen der Maschinenteile erreicht.
Door stomplassen te bevestigen ellebogen en bochten, voor buisleidingen, van staal (excl. gegoten)Bogen und Winkel, aus Stahl, zum Stumpfschweißen, nicht gegossen

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Gebruikte testmethode bij 2e (bevestigende) screeningIn der Bestätigungsrunde verwendetes Testverfahren
Richtpen (e) op de tegenoverliggende kant van de machine bevestigen.Führungsdorn (e) auf der entgegengesetzten Maschinenseite befestigen.
binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk de ontvangst van de aanvraag bevestigen.den Erhalt des Antrags schriftlich binnen 14 Tagen nach dessen Eingang zu bestätigen.
De betrokken lidstaten moeten eisen dat bevestigende informatie wordt verstrekt over:Die betroffenen Mitgliedstaaten verlangen die Vorlage bestätigender Informationen über
Er moet met name om verdere bevestigende informatie over methylnonylketon worden verzocht.Insbesondere sollten weitere bestätigende Informationen für Methylnonylketon angefordert werden.
Totaal aantal positieve monsters na 2e (bevestigende) screening in aangewezen laboratoriumPositiv in der zweiten Runde (Bestätigungstest im benannten Labor)
Uit het onderzoek bleek niet dat enige feitelijke omstandigheid deze beweringen kon bevestigen.Allerdings förderte die Untersuchung keine Beweise für diese Behauptung zutage.