"belasting" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

belastingTraglast
belastingSteuer

Beispieltexte mit "belasting"

belasting statischTraglast statisch
belasting dynamischTraglast dynamisch
max. belastingmax. Belastung
dubbele belastingDoppelbesteuerung
bijzondere belastingbesondere Belastung
bijzondere belastingBesondere Belastung
toegelaten belastingzul. Belastung
prijs zonder belastingPreis ohne Steuer
max. toegestane belastingZulässige Belastung
vrijstelling van belastingSteuerfreibetrag
belasting op de meerwaardeWertzuwachssteuer
belasting naar aantal assenGebühr nach Achszahl
belasting van natuurlijke personenSteuer natürlicher Personen
belasting op inkomsten uit kapitaalKapitalertragssteuer
Belasting bepaald bij de test van het voertuig op de wegBestimmung der Last bei der Prüfung auf der Straße
Belasting bepaald door de referentiemassa van het voertuigBestimmung der Last anhand der Bezugsmasse des Fahrzeugs
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) komt niet voor terugbetaling in aanmerking.Die Mehrwertsteuer ist nicht erstattungsfähig.
Doel van de belastingZweck der Steuer
verdeling van de belastingTraglastverteilung
verdeling van de belastingSteuerveranlagung
Berekening van de belastingBerechnung der Steuer
max. 150 kg totale belastingmax. 150 kg Gesamtbelastung
vloeranker voor zware belastingSchwerlastdübel
Risicovrije rente voor belastingRisikofreier Zins vor Steuern
Wanneer is de belasting ingevoerd?Wann wurde die Steuer eingeführt?
Zonder belasting met hoogste toerentalOhne Belastung mit höchster Drehzahl
De belasting is een verbruiksbelastingBei der Steuer handelt es sich um eine Abgabe für Verbraucher
statische belasting van de raamconstructiestatische Belastung der Fensterkonstruktion
Statische belasting van de raamconstructieStatische Belastung der Fensterkonstruktion
de totale belasting per markttijdseenheid;die Gesamtlast pro Marktzeiteinheit;
gelijkmatige belasting van de gereedschappengleichmäßige Beanspruchung der Werkzeuge

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

stapelbelastingAuflast
belastingszelfkleverBelastungsaufkleber
stellingkaderbelastingenStützrahmenbelastungen
belastingsbreedtenBelastungsbreiten
bandbelastingBandbelastung
belastingvrije verkoopabgabenfreier Verkauf
belasting/breeksterkte kNPrüf-/Bruchkraft kN
lokale belastingörtliche Steuer
directe belastingdirekte Steuer
indirecte belastingindirekte Steuer
nationale belastingBundessteuer
forfaitaire belastingPauschalsteuer
inclusief belastingen.mit ihrem Betrag einschließlich Steuern.
exclusief belastingen;mit ihrem Betrag ohne Steuern;
Hogebelastingstest remschijfPrüfung der Bremsscheiben bei hoher Last
Hogebelastingstest remtrommelPrüfung der Bremstrommeln bei hoher Last
belastingen en vorderingenBelastungen und Forderungen
belasting- en begrotingsstelsel;Steuer- und Haushaltssystem;
draagvermogen en stapelbelastingInhalts- und Stapelbelastung
inning der belastingenSteuererhebung
Variabele belastingrelais [12]Regelbares Lastbremsventil [11]
Accijnzen en verbruiksbelastingenVerbrauchsabgaben und -steuern
kwijtschelding van belastingschuldErlass einer Steuerschuld
frictie- en overbelastingskoppelingenReib- und Überlastkupplungen
belastingen en sociale bijdragen.Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.
Belastingen op productie en invoerProduktions- und Importabgaben
Belastingen, extra heffing (kolom T)Steuern, Zusatzabgabe (Spalte T)
belastingen en vorderingen volgens DINBelastungen und Forderungen nach DIN
Belastingsfasen en hydraulische aanvoerBelastungsphasen und hydraulische Beschickung
Belastingen en onttrekking van deelnemingenSteuern oder Entnahme von Eigenkapital
Belastingverrekening voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteitenSteuerverrechnungfür Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
Kosten van eigen vermogen na belastingEigenkapitalkosten nach Steuern
Kosten van vreemd kapitaal voor belastingFremdkapitalkosten vor Steuern
Equivalent uren werking onder volledige belastingÄquivalente Betriebsstunden bei Volllast
Gemiddelde kosten van eigen vermogen na belastingGewichtete Eigenkapitalkosten nach Steuern
Gemiddelde kosten van vreemd vermogen na belastingFremdkapitalkosten nach Steuern
Gemiddelde kosten van vreemd vermogen na belastingGewichtete Fremdkapitalkosten nach Steuern
Minimale classificatie afhankelijk van de belastingMindestklassifizierung in Abhängigkeit der Beanspruchung
Schuld aan de belastingdienstVerbindlichkeiten gegenüber der Finanzbehörde
Invoering van nieuwe belastingenEinführung einer neuen Steuer
onder de hypothetische belastingenunter den angenommenen Beanspruchungen darf
Onder de hypothetische belastingenUnter den angenommenen Beanspruchungen darf
verklaringen van de belastingbetaler;Aussagen des Steuerpflichtigen;
getuigenverklaringen van de belastingplichtige;Aussagen des Steuerpflichtigen,
Cumulatieve afschrijving voor belastingdoeleindenKumulierte steuerliche Abschreibung