"begrotingsprocedure" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
begrotingsprocedureHaushaltsverfahren

Beispieltexte mit "begrotingsprocedure"

Interinstitutionele samenwerking in de begrotingsprocedureInterinstitutionelle Zusammenarbeit im Haushaltsverfahren
worden elk jaar toegestaan in het kader van de begrotingsprocedure.werden jährlich im Rahmen des Haushaltsverfahrens genehmigt.
begrotingsprocedure overeenkomstig het VWEU moet in deze verordening worden weerspiegeld.Die Haushaltsordnung sollte dem jährlichen Haushaltsverfahren nach dem AEUV Rechnung tragen.
begrotingsprocedure dienen algemene regels voor interinstitutionele samenwerking te worden vastgelegd.Für die interinstitutionelle Zusammenarbeit im Haushaltsverfahren müssen allgemeine Regeln festgelegt werden.
begrotingsprocedure en bij de organisatie van het secretariaat.Es ist in diesem Zusammenhang insbesondere am Haushaltsverfahren und an der Organisation des Sekretariats beteiligt.
begrotingsprocedure van de Gemeenschap.Dieses Arbeitsprogramm wird unbeschadet des jährlichen Haushaltsverfahrens der Gemeinschaft festgelegt.
begrotingsprocedure blijft van toepassing op eventuele subsidies die ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie komen.Sämtliche Zuschüsse aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union sollten dem Haushaltsverfahren der Union unterliegen.