"beeldscherm" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

beeldschermBildschirm

Beispieltexte mit "beeldscherm"

beeldscherm reinigenBildschirm reinigen
Beeldscherm reinigen, kalibreren, contrastBildschirm reinigen, kalibrieren, Kontrast
werk aan het beeldschermBildschirmarbeit
andere, met een diagonaal van het beeldschermandere, mit einer Diagonale des Bildschirms von
Een extra beeldscherm kan op het toestel worden aangesloten.An das Gerät kann ein weiterer Bildschirm angeschlossen werden.
niet ontworpen om een beeldscherm of een videoscherm te bevattender Beschaffenheit nach nicht für den Einbau eines Videobildschirms hergerichtet
waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm kleiner is dan 1,5mit einem Verhältnis der Breite zur Höhe des Bildschirms von weniger als 1,5
Met behulp van de knop "Oorzaakinformatie opslaan" onderaan het beeldscherm wordt de oorzaak opgeslagen.Mit Hilfe der Schaltfläche "Ursacheninformation speichern" am unteren Bildschirmrand wird die Ursache abgespeichert.
In ECDIS worden de kleuren op een absolute van het beeldscherm onafhankelijke manier gedefinieerd („CIE coordinates”).Im ECDIS werden die Farben auf eine absolute, vom Monitor unabhängige Weise (CIE-Koordinaten) definiert.
Met de touchvelden aan de linkse en rechtse kanten van het beeldscherm kan de huidige beweging in de beginstand of in de werkstand bewogen worden.Mit den Touchfeldern auf der linken und rechten Seite des Bildschirmes kann die jeweilige Bewegung in Grundstellung oder in Arbeitstellung gefahren werden.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

beeldschermresolutieBildschirmauflösung
beeldschermtoetsenbordBildschirmtastatur
beeldschermmenu’sBildschirmmenüs
beeldschermtekstVideotex
met lcd-beeldschermmit einem Bildschirm mit Flüssigkristallanzeige (LCD)
Beeldschermen hebben andere kenmerken en dienen daarom van het toepassingsgebied van deze verordening te worden uitgesloten.Anzeigegeräte haben andere Merkmale und sollten deshalb vom Geltungsbereich dieser Verordnung ausgeschlossen werden.
LCD-kleurenbeeldschermen voor LCD-monitors bedoeld bij post 8528:Farb-LCD-Display-Panel für LCD-Monitore der Position 8528
machines en apparaten voor de vervaardiging van platte beeldschermenMaschinen, Apparate und Geräte zum Herstellen von Flachbildschirmen
De commerciële beeldschermen die in de sector worden gebruikt, voldoen doorgaans aan deze vereisten.Es wird davon ausgegangen, dass in der Branche übliche Monitore diese Anforderungen erfüllen.
Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van platte beeldschermenMaschinen, Apparate und Geräte ausschließlich oder hauptsächlich zum Herstellen von Flachbildschirmen
platte beeldschermen die signalen kunnen weergeven van automatische gegevensverwerkende machines met een aan- vaardbaar niveau van functionaliteitFlachbildschirme, die mit einem akzeptablen Funktionalitätsgrad Signale von automatischen Datenverarbeitungsmaschinen darstellen können
Net als in de volgende beeldschermfoto kan worden gezien, zijn de knoppen "Overzicht voertuig" alsmede "Ontwikkeling" in de navigatiebalk gedeactiveerd.Wie im folgenden Bildschirmfoto zu erkennen ist, sind die Schaltflächen "Übersicht Fahrzeug" sowie "Werdegang" in der Navigationsleiste deaktiviert.
het heffen, hijsen, laden en lossen van staven, schijven (wafers), halfgeleiderelementen, elektronische geïntegreerde schakelingen en platte beeldschermen.Heben, Fördern, Laden und Entladen von Halbleiterbarren (boules), Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen, elektronischen integrierten Schaltungen und Flachbildschirmen.