"bebossing" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
bebossingAufforstung

Beispieltexte mit "bebossing"

Bebossing en de aanleg van beboste gebiedenAufforstung und Anlage von Wäldern
bebossing en de aanleg van beboste gebieden;die Aufforstung und die Anlage von Wäldern;
Artikel 21, lid 1, onder a Bebossing en de aanleg van beboste gebiedenArtikel 21 Absatz 1 Buchstabe a Aufforstung und Anlage von Wäldern
Code 900 betreft de steun die wordt toegekend voor de bebossing van landbouwgrond.Code 900 umfasst die Beihilfe für die Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen;
de omschrijving van en de minimale milieuvereisten voor bebossing en de aanleg van beboste gebieden;Definition und Mindestumweltanforderungen an die Aufforstung und die Anlage von Wäldern;
Het aldaar bepaalde geldt niet voor steun die wordt toegekend voor andere bosbouwmaatregelen dan de bebossing van landbouwgrond.Diese Bestimmungen gelten nicht für Beihilfen, die für andere forstwirtschaftliche Maßnahmen als die Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen gewährt werden.