"basisprijs" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

basisprijsGrundpreis

Beispieltexte mit "basisprijs"

Een groot deel van deze werken is inbegrepen in de basisprijs van de overgangscontracten, die aan Mesta AS overgedragen zijn.Ein großer Teil dieser Zusatzarbeiten sei im Grundpreis der auf die Mesta AS übertragenen Übergangsaufträge enthalten.