"afzender" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch

afzenderAbsender

Beispieltexte mit "afzender"

Afzender (volledige naam en adres):Von (vollständiger Name und Anschrift):
Afzender (volledige naam en volledig adres)Versender (Name und vollständige Anschrift)
Afzender (volledige naam en volledig adres)CERTIFICAAT Nr. 0000 ORIGINEEL LAND VAN UITVOER:2.Versender (Name und vollständige Anschrift)ZEUGNIS Nr. 000 ORIGINAL AUSFUHRLAND:2.
bericht van de afzenderNachricht des Absenders
Verantwoordelijkheden van de afzenderVerantwortlichkeiten des Versenders
Organisatie en verantwoordelijkheden van de krachtens een EU-luchtvaartbeveiligingsvalidering gevalideerde bekende afzenderOrganisation und Zuständigkeiten des bekannten Versenders mit EU-Validierung der Luftsicherheit in einem Drittland
Doet de afzender een beroep op een contractant?Vom Versender eingesetzter Auftragnehmer?
naam en adres van de afzender en de geadresseerde.den Namen und die Anschrift des Versenders und des Empfängers.
Als de afzender een beroep doet op een contractant:Wenn der Versender einen Auftragnehmer einsetzt:
Een kopie van de validering moet ook aan de afzender worden afgegeven.Eine Kopie der Erklärung sollte auch dem Versender ausgehändigt werden.
een verklaring van de afzender met betrekking tot de bestemming van de goederen.eine Erklärung des Versenders über den Bestimmungsort der Waren.
zonder enige vorm van betaling door de afzender aan de geadresseerde wordt gezonden;der Empfänger vom Absender ohne irgendeine Bezahlung zugesandt erhält;
VERBINTENISVERKLARING — KRACHTENS EEN EU-LUCHTVAARTBEVEILIGINGSVALIDERING GEVALIDEERDE BEKENDE AFZENDER IN EEN DERDE LAND (KC3)VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG — BEKANNTER VERSENDER MIT EU-VALIDIERUNG DER LUFTSICHERHEIT IN EINEM DRITTLAND (KC3)

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Met eigen vervoer van de afzender?Eigenes Transportmittel des Versenders?
Validering van erkende agenten en bekende afzendersValidierung reglementierter Beauftragter und bekannter Versender
regeling en criteria met betrekking tot vaste afzenders;Rahmen und Kriterien für geschäftliche Versender,
regeling en criteria met betrekking tot bekende afzenders;Rahmen und Kriterien für bekannte Versender,
vaste afzenders van een erkende agent (op vrijwillige basis)?geschäftlichen Versendern eines reglementierten Beauftragten (auf freiwilliger Basis)?
De toelichting bij het gegevenselement „Afzender” wordt vervangen door:Die Erläuterung zum Datenelement „Versender“ erhält folgende Fassung:
krachtens een EU-luchtvaartbeveiligingsvalidering gevalideerde bekende afzenders;bekannten Versendern mit EU-Validierung der Luftsicherheit