"aanvulling" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
aanvullingZusatzbezeichnung

Beispieltexte mit "aanvulling"

aanvulling grijperZusatz Greifer
Aanvulling op de zoogkoeienpremieZusätzlicher Betrag je Mutterkuhprämie
Aanvulling van de nationale reserveAuffüllung der nationalen Reserve
Aanvulling van de nationale reserve of de regionale reservesAuffüllung der nationalen Reserve oder der regionalen Reserven
Aanvulling met natuurlijk weidevoeder en wilde kruiden is toegestaan.Die Ernährung kann durch natürliche Futterpflanzen und Kräuter ergänzt werden.
Deze procedure komt neer op de toepassing van bijlage II met de volgende aanvulling.Dieses Verfahren besteht in der Anwendung des Anhangs II mit folgenden Ergänzungen:
Deze verordening strekt tot aanvulling van Richtlijn 2012/29/EU.Diese Verordnung ergänzt die Richtlinie 2012/29/EU.
Dit Memorandum van overeenstemming is een aanvulling op die overeenkomst.Dieses Einverständliche Memorandum ergänzt das Abkommen.
Financiering is een belangrijk instrument ter aanvulling van wetgevingsmaatregelen.Die finanzielle Förderung ist ein wichtiges Instrument zur Ergänzung legislativer Maßnahmen.
Deze controle vormt een aanvulling op de andere door de lidstaten al verrichte controles.Durch diese Prüfung werden die von den Mitgliedstaaten bereits durchgeführten sonstigen Kontrollen ergänzt.
Dit onderzoek vormt een aanvulling op het onderzoek met betrekking tot de prioritaire thema’s.Diese Maßnahmen werden die Forschung in prioritären Themenbereichen ergänzen.
Overeenkomsten ter aanvulling van de administratieve procedures voor de toepassing van dit besluitErgänzende Vereinbarungen über Verwaltungsverfahren zur Durchführung dieses Beschlusses
bijzondere voorwaarden die nadere uitwerking, aanvulling of afwijking van de algemene voorwaarden behelzen;besondere Bedingungen, in denen Einzelheiten geregelt, die allgemeinen Bedingungen ergänzt oder Ausnahmeregelungen festgelegt werden;

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

ANALYSE-INSTRUMENT EN AANVULLINGENINSTRUMENT FÜR DIE ANALYSE UND ERWEITERUNGEN
Aanvullingen op de geografische aanduidingErgänzungen der geografischen Angabe
Aanvullingen pensioenpremies t.l.v. huishoudens [62]Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Alterssicherungssystemen [62]
Aanvullingen sociale premies t.l.v. huishoudens [55]Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung [55]
Aanvullingen sociale premies t.l.v. huishoudens [64]Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung [64]
Aanvullingen sociale premies t.l.v. huishoudens [116]Zusätzliche Sozialbeiträge der privaten Haushalte aus Kapitalerträgen [116]
Aanvullingen niet-pensioenpremies t.l.v. huishoudens [62]Sozialbeiträge aus Kapitalerträgen der privaten Haushalte aus Systemen der sozialen Sicherung (ohne Alterssicherungssysteme) [62]
aanvullingen op en ondersteuning van de verantwoordelijkheden van de lidstaten in het kader van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie (NEEAP’s);ergänzt und unterstützt die Verantwortung der Mitgliedstaaten im Rahmen der nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne (NEEAP);
Er worden aanvullingen uit de nationale documenten opgenomen.Es werden ergänzende Hinweise aus nationalen Rechtsvorschriften übernommen.
De onderstaande lijst is indicatief: aanvullingen of vervangingen kunnen noodzakelijk zijn.Die folgende Liste dient als Hinweis und muss möglicherweise in einigen Punkten ergänzt oder ersetzt werden.
Deze paragraaf geldt als aanvulling op het thema „Airbags“ in de handleiding van uw auto.Dieser Abschnitt ergänzt das Thema „Airbags“ in Ihrer Fahrzeug-Betriebsanleitung.
De speelkaarten verlenen de set zijn wezenlijke karakter; de overige artikelen zijn aanvullingen.Die Spielkarten verleihen der Warenzusammenstellung ihren wesentlichen Charakter; die anderen Artikel sind ergänzendes Material.
Het ELFPO-bijdragepercentage voor aanvullingen op de rechtstreekse betalingen is niet hoger dan 80 %.Der Beteiligungssatz des ELER an den Ergänzungen zu Direktzahlungen überschreitet nicht 80 %.
Voor andere handelingen vormen zij een aanvulling op de voorschriften van bijlage II bij die verordening.Im Falle anderer Arbeitsgänge ergänzen sie die Anforderungen des Anhangs II der genannten Verordnung.
De volgende paragraaf dient als aanvulling op het thema „Rijinstructies“ in de handleiding van uw auto.Der folgende Abschnitt ergänzt das Thema „Fahrhinweise“ in Ihrer Fahrzeug-Betriebsanleitung.