"aanvoerwalsen" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

aanvoerwalsenVorschubwalze

Beispieltexte mit "aanvoerwalsen"

bovenste aanvoerwalsenObere Vorschubwalzen
onderste aanvoerwalsenUntere Vorschubwalzen
Aanvoerwalsen in de machineVorschubwalzen in der Maschine
lagers van de aanvoerwalsenLagerung der Vorschubwalzen
positie van de slijpunits en aanvoerwalsenPosition der Schleifeinheiten und der Vorschubwalzen
Elektromotor voor de aanvoerwalsen en transportbandenElektromotor für die Vorschubwalzen und Förderbänder
slijpunits en aanvoerwalsen (doorsnedetekening van de zijkant)Schleifeinheiten und Vorschubwalzen (Schnittansicht von der Seite)
Zorg ervoor, dat er zich geen werkstukken tussen de aanvoerwalsen of in het afzuigkanaal bevinden.Sicherstellen, dass sich keine Werkstücke zwischen den Vorschubwalzen oder im Absaugkanal befinden.
Daarvoor worden de bovenste aanvoerwalsen samen met de bovenste slijpunits naar boven of naar beneden bewogen.Dazu werden die oberen Vorschubwalzen zusammen mit den oberen Schleifeinheiten nach oben oder unten verfahren.
De positie van de onderste aanvoerwalsen blijft daarbij altijd ongewijzigd op de hoogte van de transportbanden.Die Position der unteren Vorschubwalzen bleibt dabei immer unverändert auf der Höhe der Förderbänder.
In de machine worden de werkstukken boven en onder door aanvoerwalsen gevoerd en tussen de slijpunits door getransporteerd.In der Maschine werden die Werkstücke oben und unten durch Vorschubwalzen geführt und zwischen den Schleifeinheiten hindurch transportiert.
De posities van de bovenste en onderste slijpunits, alsmede de bovenste aanvoerwalsen kunnen onderling op het transportniveau aangepast worden.Die Positionen der oberen und unteren Schleifeinheiten sowie der oberen Vorschubwalzen können relativ zur Förderebene eingestellt werden.