"aandrijvingen" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
aandrijvingenAntriebe

Beispieltexte mit "aandrijvingen"

Elektrische aandrijvingen voor motorvoertuigen, met een uitgangsvermogen van ten hoogste 315 kW, met:Elektroantrieb für Kraftfahrzeuge, mit einer Leistung von nicht mehr als 315 kW, mit
Afzonderlijke selectie van de aandrijvingen voor inching bij het naar binnen bewegen van nieuwe schuurbanden van de slijpunit,Einzelanwahl der Antriebe für Tippbetrieb zum Einfahren neuer Schleifbänder der Schleifeinheit,
Om storingen te verhelpen, dient men voor toegang tot de machine eerst de veilige bedrijfsmodus te selecteren (onderhoudsmodus, aandrijvingen zijn stroomloos).Um Störungen zu beseitigen ist vor Eintritt in die Maschine die sichere Betriebsart zu wählen (Wartungsmodus, Antriebe sind energielos).
Bij het inschakelen van de besturing en indrukken van de drukschakelaar "Aan" dient er beslist op gelet te worden, dat de aandrijvingen in overeenkomst met de aangebrachte richtingspijlen bewegen.Beim Einschalten der Steuerung und Betätigung des Drucktasters "Ein" ist unbedingt darauf zu achten, dass sich die Antriebe entsprechend der angebrachten Richtungspfeile bewegen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Aandrijvingen, bestemd voor compressoren voor airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen [1]Antriebsteil zum Einbau in Kompressoren für Kraftfahrzeugklimaanlagen [1]
pedalen en pedaalaandrijvingen, alsmede delen daarvanPedale und Kurbelgarnituren sowie Teile davon
pedalen en pedaalaandrijvingen, alsmede delen daarvanPedale und Tretlager sowie Teile davon