"aan/uit-schakelaar" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
AAN/UIT-schakelaarEIN/AUS Schalter
aan/uit-schakelaarEIN/AUS-Schalter

Beispieltexte mit "aan/uit-schakelaar"

Schakel de machine in met de AAN/UIT-schakelaar.Mit Ein/AUS Schalter Maschine einschalten.
Schakel de machine in met de AAN/UIT-schakelaar.Mit Ein/AUS Schalter Maschine starten.
De met de voorkeuzeschakelaar geselecteerde units worden met de AAN/UIT-schakelaar van de machine gestart.Die mit dem Vorwahlschalter angewählten Einheiten werden mit dem EIN/AUS Schalter der Maschine gestartet.
De met de voorkeuzeschakelaar geselecteerde units worden met de AAN/UIT-schakelaar van de machine gestart/uitgeschakeld.Die mit dem Vorwahlschalter angewählten Einheiten werden mit dem EIN/AUS-Schalter der Maschine gestartet/ausgeschaltet.