"Zuid-Sudan" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

Zuid-SudanSüdsudan

Beispieltexte mit "Zuid-Sudan"

tot uitvoering van Uitvoeringsbesluit 2011/423/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Sudan en Zuid-Sudanzur Durchführung des Beschlusses 2011/423/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Sudan und Südsudan
De Republiek Zuid-Sudan (hierna „Zuid-Soedan”) is een onafhankelijke staat geworden.Die Republik Südsudan („Südsudan“) ist ein unabhängiger Staat geworden.