"Wereldhandelsorganisatie" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

WereldhandelsorganisatieWelthandelsorganisation

Beispieltexte mit "Wereldhandelsorganisatie"

Artikel 120 Regels voor het plaatsen van opdrachten van de WereldhandelsorganisatieArtikel 120 Vergabevorschriften der Welthandelsorganisation
Deze flexibiliteitsbepalingen zijn na de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie aangemeld bij het Orgaan Supervisie Textielproducten van deze organisatie.Diese Flexibilitätsmöglichkeiten wurden dem Textilaufsichtsorgan der Welthandelsorganisation nach Chinas Beitritt notifiziert.
Deze flexibiliteitsbepalingen werden na de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie aangemeld bij het Orgaan Supervisie Textielproducten van deze organisatie.Diese Flexibilitätsbestimmungen wurden dem Textilaufsichtsorgan der Welthandelsorganisation nach dem WTO-Beitritt Chinas notifiziert.
Voortzetten van de ontwikkeling van een wetgevings- en beleidskadervoor handel en aan de handel gerelateerd beleid dat zorgt voor verenigbaarheid met de Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie (WHO).Weitere Entwicklung eines handelspolitischen Rechts- und Planungsrahmens in Übereinstimmung mit den Anforderungen von EU und WTO.