"NAVO" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
NAVONATO

Beispieltexte mit "NAVO"

samenwerking tussen de EU en de NAVOZusammenarbeit EU-NATO
Vrijgave van gegevens aan de NAVO en aan derde landenWeitergabe von Informationen an die NATO und an Drittstaaten

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

NAVO-landenNATO-Staaten
Eurogroep (NAVO)Eurogroup (NATO)
kroezen met alle hiernavolgende kenmerken:Tiegel mit allen folgenden Eigenschaften:
Voor de dieren moeten de navolgende bescheiden worden overgelegd:Für die Tiere müssen folgende Papiere vorgelegt werden:
Met betrekking tot de zogeheten Verbundbank verplicht Duitsland zich tot het navolgende:Hinsichtlich der sog. Verbundbank sichert Deutschland zu:
Ten behoeve van de betalingsbalans op maandbasis vormt het hiernavolgende de uitsplitsing naar sector:Für die monatliche Zahlungsbilanz gilt folgende Sektorgliederung:
Het verzoek behoort alle navolgende gegevens te bevatten waarover de verzoeker redelijkerwijze beschikt:Er enthält die folgenden von der antragstellenden Partei mit vertretbarem Aufwand beschaffbaren Informationen:
Een aanhangwagentrekker of een opleggertrekker van categorie N3 die aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet:eine Straßenzugmaschine oder Sattelzugmaschine der Klasse N3, die folgende Bedingungen erfüllt:
Gegevens over de identiteit van de navolgende persoon, die wellicht op het grondgebied van de aangezochte lidstaat verblijft:Angaben zur Identität der folgenden Person, die sich möglicherweise im Hoheitsgebiet des ersuchten Mitgliedstaats aufhält: