"Liberia" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
LiberiaLiberia

Beispieltexte mit "Liberia"

tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberiazur Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 2008/109/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Liberia
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberiazur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 872/2004 des Rates über weitere restriktive Maßnahmen gegen Liberia
De vermelding voor Liberia wordt vervangen door:Die Eintragung für Macau (China) erhält folgende Fassung:
Voormalig permanent vertegenwoordiger van Liberia bij de Internationale Maritieme Organisatie.Ehemalige ständige Vertreterin Liberias bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation.
Alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn door de autoriteiten van Liberia die verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de regelgeving.Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Liberias, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden