"Italiaans" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

ItaliaansItalienisch
Italiaansitalienisch

Beispieltexte mit "Italiaans"

van Westerwolds en Italiaans raaigras (Lolium multiflorum Lam.)Samen von Einjährigem und Welschem Weidelgras (Lolium multiflorum Lam.)
De kennisgevingen worden door de Commissie in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans vertaald.Die Kommission sorgt für die Übersetzung der Meldungen ins Deutsche, Englische, Französische, Italienische und Spanische.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

De maatregel wordt bekostigd door de Italiaanse Staat.Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch den italienischen Staat.
De Italiaanse pensioenen bij algehele arbeidsongeschiktheid (inabilità).Die italienischen Erwerbsunfähigkeitsrenten („inabilità“).
Referentienummer van de Italiaanse aanvraag in het register voor biocidenReferenznummer des italienischen Antrags im Register für Biozidprodukte
Bijgevolg mogen de Italiaanse autoriteiten deze steunmaatregel niet ten uitvoer leggen.Daher kann die Beihilfe von den italienischen Behörden nicht gewährt werden.
Hebben de Italiaanse autoriteiten Simet eenzijdig een openbaredienstverplichting opgelegd?Haben die italienischen Behörden Simet einseitig eine Gemeinwohlverpflichtung auferlegt?
Met inbegrip van het Duitse gebied Büsingen en de Italiaanse gemeente Campione d’ItaliaEinschließlich des deutschen Gebiets Büsingen und der italienischen Gemeinde Campione d’Italia
De Italiaanse autoriteiten beklemtonen dat dit soort verplichtingen niet aan Simet is opgelegd.Die italienischen Behörden betonen, dass Simet niemals derartige Verpflichtungen auferlegt worden seien.