"Eures" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
EuresEURES

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

EURES-activiteiten moet rekening worden gehouden met kwalitatieve en kwantitatieve criteria.Bei der Evaluierung der EURES-Aktivitäten sollten qualitative und quantitative Kriterien berücksichtigt werden.
EURES-pijler de volgende specifieke doelstellingen:Neben den allgemeinen Zielen gemäß Artikel 4 lauten die Einzelziele des Unterprogramms EURES wie folgt:
EURES-partnerschappen zijn minstens twee lidstaten of een lidstaat en een ander deelnemend land betrokken.An grenzübergreifenden EURES-Partnerschaften sind mindestens zwei Mitgliedstaaten oder ein Mitgliedstaat und ein weiteres teilnehmendes Land beteiligt.
EURES-partnerschappen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een echte Europese arbeidsmarkt.In vielen Grenzregionen spielen grenzübergreifende EURES-Partnerschaften eine wichtige Rolle für die Entwicklung eines echten europäischen Arbeitsmarktes.
EURES-actoren en opleiding van EURES-adviseurs, waaronder adviseurs in het kader van de grensoverschrijdende EURES-partnerschappen;gegenseitiges Lernen unter EURES-Akteuren sowie Schulung von EURES-Beratern, einschließlich Beratern im Rahmen von grenzübergreifenden EURES-Partnerschaften;