"Engels" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch

EngelsEnglisch

Beispieltexte mit "Engels"

Engels en, indien van toepassing, de taal of talen van de lidstaat in kwestie.Englisch und gegebenenfalls die Sprache(n) des betreffenden Mitgliedstaats. Lay-out und Endbearbeitung
Dit model werd afgegeven in het Maltees en het Engels.Der Führerschein wird auf Maltesisch und Englisch ausgestellt.
Indien passend een beschrijving van de generieke omschrijving in het Engels.Beschreibung der allgemeinen Bezeichnung in englischer Sprache, sofern angebracht.
Zij worden in het Engels gesteld.Sie werden in englischer Sprache ausgestellt.
Het uitvoercertificaat wordt in het Engels ingevuld.Die Ausfuhrbescheinigung ist in englischer Sprache auszufüllen.
De formulieren worden in het Engels gedrukt en ingevuld.Die Formblätter werden in englischer Sprache gedruckt und ausgefüllt.
in het Engels ‘certificate to be used in [name of the outermost region]’Englisch ‘certificate to be used in [name of the outermost region]’
in het Engels ‘product intended for industries manufacturing tobacco products’Englisch ‘product intended for industries manufacturing tobacco products’
in het Engels ‘goods exported under Article 14(2) of Regulation (EU) No 228/2013’Englisch ‘goods exported under Article 14(2) of Regulation (EU) No 228/2013’
Vertaling van contractdocumenten en correspondentie van het Engels in het Duits en omgekeerd.Übersetzung Vertragsdokumente und Korrespondenz Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Engelse AntillenBritische Antillen
Engelssprekend Afrikaenglischsprachiges Afrika
Engelse transcriptie van Russische spellingTranskription der russischen Schreibweise
Engelse transcriptie van Belarussische spellingTranskription der belarussischen Schreibweise
Kleinschalige visserij zuid: lijnen en hengelsNichtindustrielle Fischerei Süd: Leinen und Angeln
Bollen met pseudostengels en bladerenBulben mit Pseudosprossen und Blättern
Handlijnen en hengelsnoeren (met de hand bediend)Handleinen und Angelleinen (handbetrieben)
Deze beschikking is authentiek in de Engelse taal.Der vorliegende Beschluss ist in englischer Sprache verbindlich.
Wijting, kabeljauw, kever, schol, Engelse poon, zeekarper, rode mulWittling, Kabeljau, Stintdorsch, Scholle, Kuckucks-Knurrhahn, Streifenbrasse, Meerbarben
Bijzondere uitgave in het Engels: serie I, hoofdstuk 1971(II), blz. 354Englische Sonderausgabe: Reihe I Kapitel 1971(II), S. 354
Hengelstokken en andere hengelbenodigdheden; jacht- en visbenodigdheden, n.e.g.Angelruten und anderes Angelgerät; Ausrüstungsgegenstände für Jagd oder Sportfischerei, a. n. g.
Naam Engelse transcriptie van Belarussische spelling Engelse transcriptie van Russische spellingNamen Transkription der belarussischen Schreibweise Transkription der russischen Schreibweise