"EU-lidstaat" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

EU-lidstaatMitgliedstaat der EU

Beispieltexte mit "EU-lidstaat"

Indien vereist door de EU-lidstaat van bestemming.Falls der Bestimmungsmitgliedstaat dies verlangt.
indien de betrokkene geen staatsburger van een andere EU-lidstaat is: een ander land buiten de EU.falls die Person nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats besitzt: anderes Land außerhalb der EU.
De EU-lidstaat of EU-instelling stelt in voorkomend geval vorderingen tegen het gedetacheerd personeelslid in.Für die Erhebung von Klagen gegen die abgeordnete Person ist der betreffende EU-Mitgliedstaat oder das betreffende Organ zuständig.
op eigen verzoek als werkzoekende zijn ingeschreven bij de bureaus voor arbeidsbemiddeling in de EU-lidstaat waar hij zich vestigt;auf eigenen Antrag beim Arbeitsamt des EU-Mitgliedstaats, in dem er seinen Wohnsitz nimmt, als Arbeit Suchender gemeldet sein;
op eigen verzoek als werkzoekende te zijn ingeschreven bij de bureaus voor arbeidsbemiddeling in de EU-lidstaat waar hij zich vestigt;auf Antrag beim Arbeitsamt des EU-Mitgliedstaates, in dem er seinen Wohnsitz nimmt, als Arbeit Suchender gemeldet werden,

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

22 In een niet-EU-lidstaat geborenIn einem Nicht-EU-Staat geboren
indien de betrokkene geen staatsburger van het rapporterende land is: een andere EU-lidstaat; offalls die Person nicht die Staatsangehörigkeit des Meldelands besitzt: anderer Mitgliedstaat oder
land van staatsburgerschap: onderdaan van het land; niet-onderdaan: onderdaan van een andere EU-lidstaat; niet-onderdaan: onderdaan van een niet-EU-lidstaat,Staatsangehörigkeit: Staatsangehöriger des Wohnsitzstaates; Nichtstaatsangehöriger: Staatsangehöriger eines anderen EU-Mitgliedstaats; Nichtstaatsangehöriger: Staatsangehöriger eines Nicht-EU-Staates,