"EU-instantie" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

EU-instantieEU-Behörde

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

In dat kader brengt de operationeel commandant van de EU uitsluitend aan de EU-instanties verslag uit over het verloop van de operatie.In diesem Rahmen erstattet der Operation Commander der EU allein den EU-Gremien über die Durchführung der Operation Bericht.