"COMPONENTEN" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
COMPONENTENBAUTEILE
componentenKomponenten

Beispieltexte mit "COMPONENTEN"

Optische componentenOptische Komponenten
overzicht componentenKomponentenübersicht
pneumatische componentenPneumatikbauteile
elektronische componentenElektrobauteile
te reinigen componentenZu reinigende Komponenten
componenten van de machineKomponenten der Maschine
Componenten van kosten uit hoofde van toegezegde pensioenrechtenKostenkomponenten leistungsorientierter Versorgungspläne
Componenten van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"Bestandteile des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit"
Naast het verbindingsstuk bevat het artikel een aantal verschillende elektrische componenten.Zusätzlich zu dem Steckverbinder enthält die Ware verschiedene elektrische Bauteile.
Computergestuurde of "numeriek bestuurde" plasmasnijmachines en speciaal daarvoor ontworpen componenten.Rechnergesteuerte oder "rechnergestützte" Plasmaschneidmaschinen und besonders konstruierte Bauteile hierfür.
Computergestuurde of "numeriek bestuurde" elektronenbundellasmachines en speciaal daarvoor ontworpen componenten.Rechnergesteuerte oder "rechnergestützte" Elektronenstrahlschweißmaschinen, und besonders konstruierte Bauteile hierfür.
Er wordt een tijdelijke migratiearchitectuur opgezet die bestaat uit de in artikel 4, punten a) tot en met f), vervatte componenten.Es wird eine Übergangsarchitektur eingerichtet, die aus den in Artikel 4 Buchstaben a bis f festgelegten Komponenten besteht.
Beheren van de componenten van materialenManagement von Werkstoffkomponenten
elektronische componenten van de besturingElektronikkomponenten der Steuerung
I. Essentiële componenten van de testmethodeI. Wesentliche Elemente der Prüfmethode
Een nieuwe generatie componenten en systemen:Eine neue Generation von Komponenten und Systemen:
professionele componenten voor toegangscontroleprofessionelle Zutrittskontrollkomponenten
Nog mogelijk mechanisch beweegbare componenten vastzetten.Noch mögliche mechanisch bewegliche Komponenten sichern.
Technische componenten van de tijdelijke migratiearchitectuurTechnische Komponenten der Übergangsarchitektur

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

zie componentenlijstSiehe Komponentenliste
chef componentenproductieLeitung Einzelteilfertigung
Waarden van de coëfficiënten u (nat) voor een aantal uitlaatgascomponentenWerte des Koeffizienten u - feucht für verschiedene Abgasbestandteile
Tabel 4: Waarden van de coëfficiënten u (nat) voor een aantal uitlaatgascomponentenTabelle 4. Werte des Koeffizienten u — feucht für verschiedene Abgasbestandteile
Passiverende siliconenlaag in primaire vorm ter bescherming van randen en ter voorkoming van kortsluiting in halfgeleidercomponentenPassivierender Silikonüberzug in Primärform, zum Kantenschutz sowie zum Schutz vor Kurzschlüssen in Halbleiterbauelementen
Type in hoofdstuk „Componentenlijst“Typ in Kapitel „Komponentenliste“
Installatie en beoogd gebruik van componenten:Installation und vorgesehene Verwendung der Komponenten:
multi-technologiecomponenten voor de toegangscontroleMulti-Technologie-Komponenten für die Zutrittskontrolle
De componenten van een waardering tegen contante waardeDie Bestandteile einer Barwertbemessung
substraten van diamantfilm voor elektronische componenten;Substraten mit Diamantfilmen für elektronische Bauelemente;
Werkterrein tegen neervallend transportgoed en neervallende componenten beveiligen.Arbeitsbereich gegen herab fallendes Fördergut und Bauteile sichern.
Omgevingsomstandigheden voor rollend materieel (bereik waarbinnen componenten werken)Umgebungsbedingungen der Fahrzeuge (Betriebsbereich der Komponenten)