"Bulgarije" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

BulgarijeBulgarien

Beispieltexte mit "Bulgarije"

regio's van BulgarijeRegionen Bulgariens
Alle bestemmingen, uitgezonderd BulgarijeAlle Bestimmungen außer Bulgarien.
Bouw van nieuwe opslagfaciliteit op het grondgebied van BulgarijeBau einer neuen Speicheranlage in Bulgarien
Rechten bij de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit BulgarijeZölle für Einfuhren von Waren mit Ursprung in Bulgarien in die Gemeinschaft
tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen de ziekte van Newcastle in Bulgarijemit Maßnahmen zum Schutz gegen die Newcastle-Krankheit in Bulgarien
Rechtenvrije contingenten bij de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit BulgarijeZollfreie Kontingente für Einfuhren von Waren mit Ursprung in Bulgarien in die Gemeinschaft
Roemenië, Nederland, België, Griekenland, Portugal, Tsjechië, Hongarije, Zweden, Oostenrijk, BulgarijeRumänien, Niederlande, Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechische Republik, Ungarn, Schweden, Österreich, Bulgarien
Gasleiding van Bulgarije naar Oostenrijk via Roemenië en HongarijeErdgasfernleitung von Bulgarien über Rumänien und Ungarn nach Österreich
De lidstaten schorten de invoer uit het grondgebied van Bulgarije op van:Die Mitgliedstaaten setzen die Einfuhr folgender Erzeugnisse aus dem Hoheitsgebiet Bulgariens aus:
PGB Gasinterconnectie Bulgarije — Servië (op dit moment bekend als IBS)PCI Gasverbindungsleitungen Bulgarien — Serbien [derzeit bekannt als ‚IBS‘]
Bedragen voor Bulgarije en Roemenië als bedoeld in artikel 125 ter, lid 1Beträge für Bulgarien und Rumänien gemäß Artikel 125b Absatz 1
Verlening van advies- en voorlichtingsdiensten aan landbouwers in Bulgarije en Roemeni?Erbringung von Beratungsdienstleistungen in der Landwirtschaft in Bulgarien und Rumänien
Cluster Bulgarije — Roemenië, capaciteitsvergroting waarvan de volgende PGB’s deel uitmaken:Cluster Bulgarien — Rumänien zur Kapazitätssteigerung, das folgende PCI umfasst:
Aanvullende nationale rechtstreekse betalingen en rechtstreekse betalingen in Bulgarije en Roemeni?Ergänzende nationale Direktzahlungen und Direktzahlungen in Bulgarien und Rumänien

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Yugozapaden (Bulgarije)Yugozapaden (Bulgarien)
Yugoiztochen (Bulgarije)Yugoiztochen (Bulgarien)
Severozapaden (Bulgarije)Severozapaden (Bulgarien)
Severoiztochen (Bulgarije)Severoiztochen (Bulgarien)
Yuzhen tsentralen (Bulgarije)Yuzhen tsentralen (Bulgarien)
Severen tsentralen (Bulgarije)Severen tsentralen (Bulgarien)
Bulgarije, Hongarije en Polen hebben besloten gebruik te maken van die mogelijkheid.Bulgarien, Ungarn und Polen haben beschlossen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.
de volgende paragraaf wordt toegevoegd na de paragraaf „BULGARIJE”:Nach dem Eintrag „BULGARIEN“ wird folgender neue Eintrag eingefügt:
Bepalingen die alleen van toepassing zijn op Bulgarije, Kroatië en RoemeniëAuf Bulgarien, Kroatien und Rumänien anwendbare Bestimmungen
Toepassing van de administratieve sanctie in Bulgarije, Kroatië en RoemeniëAnwendung der Verwaltungssanktion in Bulgarien, Kroatien und Rumänien
De in lid 1 bedoelde verlaging geldt niet voor Bulgarije, Roemenië en Kroatië.Die Kürzung nach Absatz 1 findet keine Anwendung in Bulgarien, Rumänien und Kroatien.
een kader waarbinnen Bulgarije, Kroatië en Roemenië rechtstreekse betalingen kunnen aanvullen.einen Rahmen, innerhalb dessen Bulgarien, Kroatien und Rumänien ergänzende Direktzahlungen tätigen können.
PGB Vergroting van de transmissiecapaciteit van de bestaande pijpleiding van Bulgarije naar GriekenlandPCI Erhöhung der Kapazität der bestehenden Fernleitung von Bulgarien nach Griechenland
Het aanpassingsmechanisme mag daarom niet van toepassing zijn op landbouwers in Bulgarije en Roemenië.Daher sollte der Anpassungsmechanismus nicht für Betriebsinhaber in Bulgarien und Rumänien gelten.