"Arges" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
ArgesArges

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Kredieten uit hoofde van margestortingenForderungen aus Margenausgleich
Zo laag mogelijk binnen de volgende marges:so tief wie möglich innerhalb des folgenden Bereichs:
margestortingen uit hoofde van derivatencontractenEinschüsse aus Derivatekontrakten:
Alle subsidiemarges liggen aanzienlijk boven de de-minimisdrempel.Alle Subventionsspannen liegen deutlich oberhalb der Geringfügigkeitsschwelle.
Alle vastgestelde marges liggen aanzienlijk boven de de-minimisdrempel.Alle Dumpingspannen liegen deutlich oberhalb der Geringfügigkeitsschwelle.
De dumpingmarges zijn aangegeven in het onderdeel over dumping hierboven.Die Dumpingspannen sind im Abschnitt „Dumping“ aufgeführt.
De dumpingmarges zijn hierboven aangegeven in het onderdeel over dumping.Die Dumpingspannen sind unter dem Abschnitt „Dumping“ aufgeführt.