"Albanië" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

AlbaniëAlbanien

Beispieltexte mit "Albanië"

Albanië krijgt daarnaast toegang tot financiering op grond van meerlandenprogramma’s en horizontale programma’s.Darüber hinaus kommt Albanien für Finanzierungen aus Mehrländerprogrammen und horizontalen Programmen in Betracht.
Het Europees partnerschap dient ook als ondersteuning bij financiële bijstand aan Albanië.Die Europäische Partnerschaft bietet auch Orientierungshilfen für die finanzielle Unterstützung Albaniens.
Zorgen voor de eerbiediging van de rechten van minderheden Verstrekken van nauwkeurige gegevens over de omvang van de minderheden in Albanië.Achtung der Minderheitenrechte Erhebung genauer Daten über die Größe der Minderheitengruppen in Albanien.
De volgende vermelding voor Albanië wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:Die Eintragung für Ägypten wird wie folgt geändert:
Besluit 1999/282/EG van de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Albanië wordt hierbij ingetrokken.Der Beschuss 1999/282/EG wird hiermit aufgehoben.
Garanderen van de nakoming van de verbintenissen van Albanië in het kader van de betrekkingen met de Europese Unie.Einhaltung der Verpflichtungen Albaniens im Rahmen seiner Beziehungen mit der EU.
De prioriteiten zijn aangepast aan de specifieke behoeften en de stand van voorbereiding van Albanië en zullen zo nodig worden bijgewerkt.Diese Prioritäten sind auf die spezifischen Bedürfnisse und den Vorbereitungsstand Albaniens abgestimmt und werden gegebenenfalls aktualisiert.
Gasleiding van Griekenland naar Italië via Albanië en de Adriatische Zee (op dit moment bekend als de „trans-Adriatische pijpleiding” (TAP))Erdgasfernleitung von Griechenland über Albanien und die Adria nach Italien, [derzeit bekannt als ‚Transadriatische Pipeline‘ (TAP)]