"Aankomst" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

AankomstAnreise

Beispieltexte mit "Aankomst"

Overeengekomen plaats van levering in het land van aankomstvereinbarter Lieferort im Eingangsland
Overeengekomen haven van bestemming in het land van aankomstvereinbarter Bestimmungsort im Eingangsland
III. Punten waaraan aandacht moet worden besteed bij aankomstBei der Ankunft zu berücksichtigende Erwägungen
Datum van aankomst van de accijnsgoederenAnkunftsdatum der verbrauchsteuerpflichtigen Waren
het tijdstip van vertrek en van aankomst van het vervoermiddel,die Abreise- und Ankunftszeit,
Geplande datum en tijd van aankomst in de verantwoordelijke lidstaat:Datum und Uhrzeit der geplanten Ankunft im zuständigen Mitgliedstaat:
het vermoedelijke tijdstip van aankomst in die haven of op die plaats;die geschätzte Ankunftszeit in diesem Hafen oder Anlandeort;
het welzijn van de dieren bij aankomst in het slachthuis is bevredigend.sich bei der Ankunft im Schlachthof in einem Zustand befinden, der aus Sicht des Tierschutzes zufrieden stellend ist.
Kennisgeving van aankomst van een zeeschip of luchtvaartuig over zee of door de luchtMeldung der Ankunft eines Seeschiffs oder eines Luftfahrzeugs
Plaats waar de verzoeker zich moet aanmelden bij aankomst in de verantwoordelijke lidstaat.Ort, an dem sich der Antragsteller nach Ankunft im zuständigen Mitgliedstaat melden muss.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Aankomstrapporten van luchtvaartuigen bevatten de volgende informatie:Landemeldungen von Luftfahrzeugen müssen die folgenden Informationen enthalten:
de geplande data van vertrek en aankomst;vorgesehener Abfahrts- und Ankunftstermin;
Niet-medische hulp die nodig is bij aankomst:Wird bei der Ankunft nicht gesundheitsbezogene Hilfe benötigt?
verwachte aankomstdatum op de uiteindelijke losplaats;voraussichtliches Datum der Ankunft am Ort der abschließenden Entladung;
het luchtvaartterrein of de operatielocatie van aankomst;Landeflugplatz oder -einsatzort;
de geschatte aankomsttijd in die haven of op de plaats van aanlanding;die geschätzte Zeit der Ankunft im Hafen oder Anlandeort,
Grondslag voor de berekening van de verwachte overgavetijd/aankomsttijdDer erste Zeitpunkt wird ausgehend vom Zeitpunkt der Abfertigung der Sendung/des Wagens ermittelt.
De gezagvoerder mag afwijken van een bekendgemaakte vertrekroute, aankomstroute of naderingsprocedure:Der verantwortliche Pilot darf von einer veröffentlichten Abflug- oder Anflugstrecke oder einem veröffentlichten Anflugverfahren abweichen,