"valtio" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
valtioStaat

Beispieltexte mit "valtio"

maallinen valtiolaizistischer Staat
keskitetty valtioNationalstaat
monietninen valtioVielvölkerstaat
islamilainen valtioislamischer Staat
tunnustuksellinen valtioStaat mit Staatsreligion
valtioliittoon kuuluva valtioStaatenbund
PAPUA-UUDEN-GUINEAN ITSENÄINEN VALTIODER UNABHÄNGIGE STAAT PAPUA-NEUGUINEA
Valtio maksoi nämä kustannukset [50].Die Kosten wurden vom Staat übernommen [50].
Valtio vastaa siis tukitoimenpiteistä valtion varoin.Die fraglichen Maßnahmen werden daher vom Staat mit staatlichen Mitteln gewährt.
Valtio omistaa Sinosuren täysin ja valvoo sen rahoitusta.Sinosure befindet sich zur Gänze im Staatsbesitz und unter finanzieller Kontrolle des Staates.
Valtio menettää tämän vuoksi tuloja, minkä vuoksi vapautuksessa on kyse valtion varojen siirrosta.Da dem Staat deshalb Einnahmen entgehen, beinhaltet die Freistellung die Übertragung staatlicher Mittel.
Toimenpiteen rahoittaa Italian valtio.Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch den italienischen Staat.
Lentoliikenteen harjoittajan ACC3:ksi nimeämisestä vastaava valtioZuständiger Staat für die Benennung des Luftfahrtunternehmens als ACC3
Luottoluokka, johon valtio on sijoitettuBonitätsstufe des Zentralstaats
Jos pyynnön vastaanottava valtio on Kap Verde:Wenn der ersuchte Staat Kap Verde ist:
Tuen myöntää valtio tai se myönnetään valtion varoista.Sie werden vom Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährt.
Tämä edellyttää, että valtio tukee yrityksiä osaamisen luomisessa.Dies erfordert jedoch unter Umständen eine Unterstützung der Unternehmen seitens des Staates.
Lisäksi on huolehdittava siitä, että valtio saa riittävän korvauksen.Ferner ist eine angemessene Vergütung für den Staat sicherzustellen.
Tällä perusteella valtio harjoittaa merkittävää valvontaa Sinosuressa.Auf dieser Grundlage ist festzuhalten, dass Sinosure in nennenswerter Weise vom chinesischen Staat kontrolliert wird.
Norjan valtio kantaa tiettyjen kivennäistuotteiden käytöstä hiilidioksidipäästöihin perustuvaa veroa.In Norwegen wird bei Verwendung bestimmter Mineralerzeugnisse eine Steuer auf CO2-Emissionen berechnet.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

valtiosääntöoikeusVerfassungsrecht
hyvinvointivaltioWohlfahrtsstaat
valtiontukistaatliche Beihilfe
valtiontilastaatlicher Landwirtschaftsbetrieb
valtioneuvostoRegierung
valtion metsäStaatswald
valtion monopoliStaatsmonopol
valtioiden oikeusRecht der Staaten
valtiolliset vaalitnationale Wahl
valtiojohtoinen kauppaStaatshandel
EU:n jäsenvaltioMitgliedstaat der EU
liittovaltion osavaltioGliedstaat
osallistuva jäsenvaltioEuro-Teilnehmerkreis
Mikronesian liittovaltiodie Föderierten Staaten von Mikronesien
jäsenvaltion osuusBeitrag der Mitgliedstaaten
Jäsenvaltiot voivatDie Mitgliedstaaten können
Jäsenvaltioiden raportitBerichte der Mitgliedstaaten
jäsenvaltioiden toimivaltaZuständigkeit der Mitgliedstaaten
liittovaltion parlamenttikamariBundesparlament
Valtion tarjoama sähköStaatliche Bereitstellung von Strom
Valtion tarjoama sähköStaatliche Bereitstellung von Strom,
valtion järjestämä koulutusöffentliches Schulwesen
valtion harjoittama väkivaltastaatliche Gewalt
valtioista riippumaton järjestöNichtregierungsorganisation
VA – VatikaanivaltioVA — Vatikanstadt
Lentoliikenteen harjoittajan kotivaltioMuster des Luftfahrzeugs, für das die Beschränkungen gelten
vieraan valtion kansalainenausländischer Staatsangehöriger
Amerikan valtioiden järjestöOrganisation amerikanischer Staaten
vaara valtion turvallisuudelleGefährdung der Staatssicherheit
Jäsenvaltion rahoitusosuus, %Anteil am Gesamtbetrag der Beiträge der Mitgliedstaaten
Itsenäisten valtioiden yhteisöGemeinschaft Unabhängiger Staaten
Valtioiden ja julkisyhteisöjen luokituksetLänderratings und Ratings öffentlicher Finanzen
valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahatstaatliche Mittelzuweisungen oder Ausgaben für Forschung und Entwicklung (GBAORD),
Valtionlaina: liikkeeseenlaskijan täydellinen nimiBei öffentlichen Schuldtiteln: vollständiger Name des Emittenten
Valtiontuen arviointia koskevat avoimuusvaatimuksetTransparenzanforderungen bei der Prüfung der staatlichen Beihilfe
Valtionhallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)Bund (Zentralstaat)(ohne Sozialversicherung)
valtiontukisääntöjen soveltamisalaan kuuluviin toimiin;Vorhaben, auf die Vorschriften über staatliche Beihilfen Anwendung finden;
valtion lainkäyttöalueella sijaitseviin rahoituslaitoksiinFinanzinstitute mit Sitz im Hoheitsgebiet des betreffenden Staats;
Kaikki alueet paitsi Baijerin osavaltioAlle Regionen, ausgenommen der Freistaat Bayern
Tämä tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että jäsenvaltioDiese Beteiligung wird gewährt, sofern der Mitgliedstaat
Muu valtioiden antama apuAndere Hilfslieferungen öffentlicher Stellen
Välimeren alueen kolmannet valtiotMittelmeeranrainerstaaten ohne EG-Staaten
Laitoksen valtion siirtoluvan numero:Umsetz-Zulassungsnr. des Zuchtbetriebs:
Vastuussa olevan jäsenvaltion viitenumero:Aktenzeichen im zuständigen Mitgliedstaat:
ISRAELIN VALTIO, jäljempänä ’Israel’,nachstehend „Israel“ genannt,
Asianomaisten jäsenvaltioiden on kiellettäväDie betroffenen Mitgliedstaaten verbieten
ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,auf Empfehlung des Vorsitzes,