"typpi" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
typpiStickstoff

Beispieltexte mit "typpi"

Typpi (N2): puhtaus vähintään 98 prosenttia.Stickstoff (N2): 98 % Mindestreinheit.
Apukaasut: typpi tai helium.Stickstoff oder Helium als Hilfsträgergas.
Vety, argon, jalokaasut, typpi ja happiWasserstoff, Edelgase, Stickstoff, Sauerstoff
Vesi, happi, typpi ja argon yhteensä: 1900 μmol/mol.Für Wasser, Sauerstoff, Stickstoff und Argon kombiniert: 1900 μmol/mol.
Apukaasut: vety, helium, typpi ja ilma, kaasukromatografista laatua.Hilfsgase: Wasserstoff, Helium, Stickstoff und Luft, rein, für die Gaschromatographie,

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Typpihapon nikkelisuola; [2]Salpetersäure, Nickelsalz [2]
Typpidioksidi ja typpioksidiStickstoffdioxid und Stickstoffoxide
Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot); ammoniakkiSalpetersäure; Nitriersäuren, Ammoniak
Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset, muualle luokittelemattomatMineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel a. n. g.
typpipitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia kuivasta vedettömästä tuotteestamit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff
typpidioksidina ilmaistut typen oksidien päästöt milligrammoina polttoainepanoksen kilowattituntia kohti ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;der als Stickstoffdioxid angegebene Stickstoffausstoß in mg/kWh Brennstoffeinsatz als Brennwert, auf die nächste ganze Zahl gerundet;
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistusHerstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen
muu, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)andere, mit einem Proteingehalt (Stickstoffgehalt × 6,38) von
d.10 kohta ei koske inhiboimatonta savuavaa typpihappoa.Unternummer ML8d10 erfasst nicht nicht-inhibierte rauchende Salpetersäure.
Päästörajat (typpioksidit, rikkioksidit, hiukkaset jne.)Emissionsgrenzwerte (NOx, SOx, Partikel usw.)
Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet (pois lukien isosyanaatit)Verbindungen mit anderen Stickstofffunktionen (ohne Isocyanate)
valkuaisainepitoisuus (typpipitoisuus × 6,25): vähintään 11,5 prosenttia;Proteingehalt (Stickstoffgehalt × 6,25): 11,5 GHT oder mehr;
Ammoniummnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin kanssa, typpipitoisuus > 28 painoprosenttiaMischungen von Ammoniumnitrat und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen, mit einem Stickstoffgehalt > 28 GHT