"turve" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
turveTorf

Beispieltexte mit "turve"

Fossiilisia polttoaineita (kivihiili, öljy, maakaasu, turve ja muut fossiiliset polttoaineet) käyttävä voimalaitokset.Mit fossilen Brennstoffen (Kohle, Erdöl, Erdgas, Torf und anderen fossilen Brennstoffen) betriebene Kraftwerke.
Kaikki ostetut lannoitteet ja maanparannusaineet (esim. kalkki), mukaan luettuina komposti, turve ja lanta (lukuun ottamatta tilalla tuotettua lantaa).Sämtliche zugekauften Dünge- und Bodenverbesserungsmittel (z. B. Kalk) einschließlich Kompost, Torf und Dung (außer im Betrieb erzeugter Dung).

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Alueella on paljon turvekerrostumia ja niittyjä.Es gibt zahlreiche Moore und Weideflächen.
Molinia-niityt kalkki-, turve- ja savialustoilla (Molinion caeruleae)Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
Maan alla leviävä tulipalo, joka esiintyy tyypillisesti turvepitoisessa maaperässä.Feuer, das sich unterirdisch, gewöhnlich in torfreichen Böden, ausbreitet.
Seospolttoaineiden tai materiaaliseosten turve- ja ksyliittiosuuksia tai fossiilisia osuuksia ei katsota biomassaksi.Torf, Xylit und die fossilen Anteile von Brennstoff- oder Materialgemischen gelten nicht als Biomasse.
Turpeesta tehdyt tavarat (mukaan lukien levyt, lieriöt ja taimiruukut) (pois lukien turvekuidusta valmistetut tekstiilitavaat)Waren aus Torf (einschließlich Platten, Zylindermänteln und Pflanzentöpfen; ohne Textilwaren aus Torffasern)
Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös vedetön tai osittain tislattu, myös ns. preparoitu tervaTeer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere Mineralteere, auch entwässert oder teilweise destilliert, einschließlich rekonstituierte Teere
Mineraaliesiintymät, joihin lukeutuvat bitumipitoinen hiekkakivi/kalkkikivi, öljyliuske, kivihiili, ruskohiili, turve, torium ja uraani.Mineralvorkommen, die bituminösen Sandstein/Kalkstein, Ölschiefer, Steinkohle, Braunkohle, Torf, Thorium, oder Uran enthalten.