"tulli" auf Deutsch


tulliZoll


Beispieltexte mit "tulli"

D. Kiinteä tulliD. Verzollung zum Pauschalsatz
yhteisen tullitariffin tulliZollsatz des GZT
Autonomi-nen tulli (%)Autonomer Zollsatz (%)
Tulli euroa nettotonnia kohdenZollsatz UR/Tonne Nettogewicht
Tulli (autonominen tulli ja sopimustulli)Zollsatz (autonom und vertragsmäßig)
Tulli Albanian on vakiinnutettava tullilaitoksen toiminta ja parannettava kaikin puolin sen hallintovalmiuksia.Zoll Stabilisierung und Verbesserung sämtlicher Aspekte der Leistungsfähigkeit der albanischen Zollverwaltung.
Tulli suspendoidaan autonomisesti määrittämättömäksi ajaksi polyuretaania olevien kondomien osalta (Taric-koodi 3926909760).Die Anwendung des Zollsatzes für Präservative aus Polyurethan wird autonom auf unbestimmte Zeit vollständig ausgesetzt (TARIC-Code 3926909760).
Tulli Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian on saavutettava huomattavia tuloksia petosten, salakuljetuksen ja laittoman kaupan torjumisessa.Zoll Erzielung signifikanter Ergebnisse bei der Bekämpfung von Betrug, Schmuggel und illegalem Handel.
Kiintiön rajoissa kannettava tulliIm Rahmen des Kontingents geltender Zollsatz
Kiintiön sisällä sovellettava tulliInnerhalb des Kontingents geltender Zollsatz
Sen vuoksi olisi vahvistettava kiinteä tulli.Daher sollte ein fester Zollsatz festgesetzt werden.
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Todistuksen 24 kohdassa on ilmoitettava sovellettava alennettu tulli.Die Lizenz enthält in Feld 24 den geltenden ermäßigten Zollsatz.
Sen vuoksi on aiheellista suspendoida lentopetrolin autonominen tulli.Es ist daher angezeigt, den autonomen Zollsatz für Flugturbinenkraftstoff auszusetzen.
Kaikille muille kiinalaisille yrityksille määrättiin 69,7 prosentin tulli.Für alle übrigen Unternehmen in der VR China wurde ein Zollsatz von 69,7 % eingeführt.
niistä kannetaan sama tulli kuin tavaroista:werden sie durch den Zoll wie die Waren erfasst,
KAPPALE, jonka tulli palauttaa myöntäneelle viranomaiselle *KOPIE zur Rücksendung an die ausstellende Vollzugsbehörde *
Tuonnin yksikköhinnat tulli mukaan luettuna (1000 euroa/tonni) [8]Stückpreise der Einfuhren, verzollt (1000 EUR/t) [8]
Tekniseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden osalta tulli on vapaa.Zu zolltechnischen Zwecken beträgt der Zollsatz Null.
Hiotusta riisistä (CN-koodi 100630) kannettava tulli on 175 euroa/tonni.Der Zollsatz für geschliffenen Reis (KN-Code 100630) beträgt 175 EUR/t.
Esikuoritusta riisistä (CN-koodi 100620) kannettava tulli on 65 euroa/tonni.Der Zollsatz für geschälten Reis (KN-Code 100620) beträgt 65 EUR/t.
Mahdollinen tuleva tulli määritetään tukien vastaisen tutkimuksen lopullisten päätelmien perusteella.Eine künftige Zollschuld ergäbe sich aus den endgültigen Feststellungen der Antisubventionsuntersuchung.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

tulliasiakirjaZollpapier
polkumyyntitulliAntidumpingzoll
tulliestetarifäres Handelshemmnis
tullivarastoZolllager
tullivapausZollbefreiung
tullialan ammattiBeruf im Zollwesen
tullien poistaminenAbschaffung der Zölle
tullitariffin jaotteluAufgliederung des Zolltarifs
Tulliviranomaisten vastuuvelvollisuusHaftung der Zollbehörden
tullijärjestelmän yhdenmukaistaminenHarmonisierung des Zollwesens
yleinen tullietuusallgemeine Präferenzen
vientitullin peruutusAbgabenerlass bei der Ausfuhr
yhteinen tullitariffiGemeinsamer Zolltarif
Maailman tullijärjestöWeltzollorganisation
kuljetus tullivalvonnassaBeförderung unter Zollverschluss
Tullivelan tiedoksi antaminenMitteilung der Zollschuld
Tulli-ilmoitukset on todennettava.Zollanmeldungen sind zu authentifizieren.
tullivalvonnassa tapahtuva valmistusUmwandlung unter zollamtlicher Überwachung
Tullivapauden saaminen edellyttää:Die Zollbefreiung wird nur unter folgenden Bedingungen gewährt:
Tulliviranomaisten toimittamat tiedotÜbermittlung von Informationen durch die Zollbehörden
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Autonominen tulli: 16.Autonomer Zollsatz: 16.
LUKU Tullivelan syntyminenEntstehen der Zollschuld
Autonominen tulli: vapaa”.Autonomer Zollsatz: frei.“
eteläisen Afrikan tulliliittoSüdafrikanische Zollunion
Hallinnollinen avunanto tulliasioissaAmtshilfe im Zollbereich
Tullin vahvistus (ks. lisälehti)Sichtvermerk der Zollbehörde (siehe Ergänzungsblatt)
tullien ottaminen uudelleen käyttöönWiedereinsetzung der Zollsätze
Tulliviranomaisten on seurattava vakuutta.Die Zollbehörden überwachen die Sicherheitsleistung.
Tullikoodeksikomitea ei antanut lausuntoa.Der Ausschuss für den Zollkodex hat keine Stellungnahme abgegeben.
Tulliviranomaisten on kumottava STT-päätöksetDie Zollbehörden widerrufen vZTA-Entscheidungen,
tulliviranomaisten tekemien tullitarkastusten luonne;die Art der von den Zollbehörden durchzuführenden Zollkontrollen,
Tullitoimipaikka toteuttaa aiheelliset tunnistamistoimenpiteet.Die Zollstelle ergreift die notwendigen Maßnahmen zur Nämlichkeitssicherung.
Sovellettavan tullin määrä [1]Geltender Zollsatz [1]
kaikki tullimuodollisuudet on suoritettu.alle Zollförmlichkeiten sind erfüllt.
Toimivaltaiset viranomaiset ja tullilaitosZuständige Behörden und Zolldienste
Tupakasta kannettavasta tullista vapauttaminenZollbefreiung für Tabak
laivaustakuut, tullin- ja veronmaksusitoumukset;Versandgarantien, Zoll- und Steuerbürgschaften,
Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.
Toimivaltaisen tullin yksikön tiedoksiantovelvollisuudetMitteilungspflichten der zuständigen Zolldienststelle