"tietojenkäsittely" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

tietojenkäsittelyDatenverarbeitung

Beispieltexte mit "tietojenkäsittely"

Tietojenkäsittely ja tapahtumien rekisteröinti Central SIS II:ssaVerarbeitung von Daten und Protokollierung im zentralen SIS II

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

tietojenkäsittelyjärjestelmistä vastaavan ylimpään johtoon kuuluvan henkilön nimi;Identität des für die Datenverarbeitungssysteme zuständigen Mitglieds der Geschäftsleitung;
Tietojenkäsittelyjärjestelmien ja niiden osajärjestelmien tiedot tallennetaan säännöllisesti ja säilytetään turvallisessa paikassa.Die Daten der rechnergestützten Systeme und Teilsysteme werden regelmäßig gesichert und an einem sicheren Ort aufbewahrt.
Tietojenkäsittelyn turvavälineet, tietoturvalaitteet sekä lähetyksen ja viestitysyhteyksien turvavarustus, jotka on varustettu salausmenetelmällä;Geräte zum Schutz der Datenverarbeitung, Datensicherungsgeräte und Geräte zur Sicherung der Datenübertragung und Zeichengabe, die Verschlüsselungsverfahren verwenden,
Digitaaliset tietojenkäsittelykoneet: järjestelmien muodossaDigitale Datenverarbeitungsmaschinen in Form von Systemen
Projektori voidaan liittää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen.Das Gerät kann an eine automatische Datenverarbeitungsmaschine angeschlossen werden.
Kirjanpidossa käytetään integroitua tietojenkäsittelyjärjestelmää.Die Rechnungsführung erfolgt mit Hilfe eines integrierten IT-Systems.
Monitorilla voidaan esittää automaattisten tietojenkäsittelykoneiden signaaleja.Der Monitor kann Signale von automatischen Datenverarbeitungsmaschinen wiedergeben.
Digitaaliset automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, järjestelminä esitettävätAndere digitale automatische Datenverarbeitungsmaschinen, wenn sie mit den übrigen Einheiten eines Systems gestellt werden
kuvaus tietojenkäsittelyjärjestelmistä, kaikki varmuusjärjestelmät mukaan lukien; jaBeschreibung der Datenverarbeitungssysteme und etwaiger Sicherungssysteme und
automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen asennettaviksi tarkoitetut elektroniset rakenneyhdistelmätzusammengesetzte elektronische Schaltungen (Baugruppen) zum Einbau in automatische Datenverarbeitungsmaschinen