"tiemaksu" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

tiemaksuVerkehrsgebühr

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

tiemaksujärjestelmiin, joissa tiemaksujen keruu ei tapahdu sähköisesti;Mautsysteme ohne elektronische Einrichtungen für die Mauterhebung;
Tiemaksupalvelutoiminnan harjoittajien välinen yhteisymmärryspöytäkirja, jonka pohjalta eurooppalainen sähköinen tiemaksujärjestelmä voidaan panna täytäntöön, myös riitojenratkaisumenettelyjen osalta.Vereinbarung zwischen Mautsystembetreibern über die Einführung des europäischen elektronischen Mautdienstes, die sich auch auf Streitbeilegungsverfahren erstreckt.
Eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän tunnusmerkitMerkmale des europäischen elektronischen Mautdienstes
Eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän käyttöönottoSchaffung eines europäischen elektronischen Mautdienstes
Sähköisten tiemaksujärjestelmien käyttöönottoon liittyy henkilötietojen käsittelyä.Die Einführung von elektronischen Mautsystemen ist mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden.
sähköisiin tiemaksujärjestelmiin, jotka eivät edellytä laitteiden asentamista ajoneuvoihin;elektronische Mautsysteme, die einen Einbau fahrzeugseitiger Geräte nicht erforderlich machen;
Eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän määrittelyssä on vastattava näihin odotuksiin.Die Konzeption des europäischen elektronischen Mautdienstes muss dem Rechnung tragen.
Eurooppalainen sähköinen tiemaksujärjestelmä otetaan käyttöön 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.Der europäische elektronische Mautdienst wird gemäß Artikel 3 Absatz 1 in Dienst gestellt.
Eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän määrittelemiseen ja käyttämiseen tarvittavat tekijätFür Definition und Einsatz des europäischen elektronischen Mautdienstes erforderliche Merkmale