"terrorismi" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

terrorismiTerrorismus

Beispieltexte mit "terrorismi"

Järjestäytynyt rikollisuus, huumausaineet, korruptio ja terrorismiOrganisierte Kriminalität, Drogen, Korruption und Terrorismus
Järjestäytynyt rikollisuus, laiton kauppa, huumausaineet, rahanpesu ja terrorismi Albanian on lisättävä kansainvälistä yhteistyötä.Organisierte Kriminalität, illegaler Handel, Drogen, Geldwäsche und Terrorismus Weiterer Ausbau der internationalen Zusammenarbeit.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Terrorismin torjuminen Bosnia ja Hertsegovinan on lisättävä kansainvälistä yhteistyötä ja pantava täytäntöön asianmukaiset terrorismia koskevat kansainväliset yleissopimukset.Terrorismusbekämpfung Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit und Umsetzung der einschlägigen internationalen Übereinkommen zur Terrorismusbekämpfung.
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaBekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus
Eversti, vastaa terrorismin torjuntaan tarkoitetusta KGB:n Alpha-yksiköstä.Oberst, zuständig für Terrorismusbekämpfung in der "Alpha"-Einheit des KGB.
KGB:n perustuslaillisen järjestyksen suojelun ja terrorismintorjunnan osaston päällikkö.Leiter der Abteilung Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung des KGB.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY [33] 1 artiklassa määritelty rahanpesu tai terrorismin rahoitus;Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [33];
Sen on lisättävä kansainvälistä yhteistyötä ja pantava täytäntöön asiaa koskevia kansainvälisiä terrorismin vastaisia yleissopimuksia.Ausbau der internationalen Zusammenarbeit und Umsetzung aller relevanten internationalen Übereinkünfte im Bereich der Terrorismusbekämpfung.
CIS:n terrorisminvastaisen keskuksen apulaisjohtaja ja entinen KGB:n apulaispäällikkö, joka vastasi henkilöstöstä ja sen tehtävien organisoinnista.Stellvertretender Leiter des Antiterrorismuszentrums und ehemaliger stellvertretender Leiter des KGB mit Zuständigkeit für Personal und Arbeitsorganisation.
mahdolliset todisteet kilpailunvastaisesta käyttäytymisestä, markkinoiden väärinkäytöstä, rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta tai rikollisesta toiminnasta;”etwaige Hinweise auf wettbewerbsschädigendes Verhalten, Marktmissbrauch, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder kriminelle Tätigkeiten;“