"tariffikiintiö" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
tariffikiintiöZollkontingent

Beispieltexte mit "tariffikiintiö"

Sen vuoksi on tarpeen avata kyseisten tuotteiden tariffikiintiö.Daher ist für diese Erzeugnisse ein Zollkontingent zu eröffnen.
Korotettu vuotuinen tariffikiintiö on kyseisen kalastustuotteen osalta asianomaisena kalenterivuonna sovellettava tariffikiintiö.Das erhöhte Zollkontingent ist der auf dieses Fischereierzeugnis in dem betreffenden Kalenderjahr anwendbare Zollkontingent.
Kyseinen tariffikiintiö olisi avattava.Dieses Zollkontingent sollte eröffnet werden.
Avataan 10 tonnin tariffikiintiö ThaimaalleEröffnung eines Zollkontingents von 10 Tonnen für Thailand
Yksi tariffikiintiö on myönnetty yksinomaan Nicaragualle.Ein Zollkontingent ist ausschließlich Nicaragua vorbehalten.
Tämä uusi tariffikiintiö lisätään aikaisempaan myönnytykseen.Das neue Zollkontingent wird dem bestehenden Zugeständnis hinzugefügt.
On tarpeen avata kyseisiin vesiin ja juomiin sovellettava tariffikiintiö vuodeksi 2013.Das Zollkontingent für 2013 für die betreffenden Wasser und Getränke ist zu eröffnen.
Norjasta peräisin olevien tavaroiden tuonnissa Euroopan unioniin sovellettava tariffikiintiö vuodeksi 2013Zollkontingent für das Jahr 2013 für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in Norwegen in die Europäische Union
Avataan liitteessä oleva tariffikiintiö jokaiseksi 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän kesäkuuta väliseksi markkinointivuodeksi.Das Zollkontingent im Anhang wird für jedes Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni eröffnet.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Tariffikiintiön hallinnointiVerwaltung des Zollkontingents
Tariffikiintiöjärjestelmä ja lisätullitKontingente und Zusatzzölle
Maitotuotteiden tariffikiintiöiden täytäntöönpanoAnwendung der Zollkontingente auf Milcherzeugnisse
Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4003.Das Zollkontingent hat die laufende Nummer 09.4003.
Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4537.Das Zollkontingent trägt die laufende Nummer 09.4537.
Tariffikiintiöt tonnia (WFE) (ryhmät 1 ja 2)Zollkontinent (Gruppe 1 und 2) in Tonnen (in Fischäquivalenten)
Tariffikiintiöiden avaaminen ja kannettavat tullitEröffnung von Zollkontingenten und anzuwendende Zölle
Tariffikiintiöiden hallinnointi ja erityistuontikohtelu kolmansissa maissaVerwaltung der zollkontingente und besondere behandlung von drittlandseinfuhren
Tariffikiintiön 09.1530 alkuperäinen määrä lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:Die Ausgangsmenge des Zollkontingents 09.1530 wird anhand der folgenden Formel berechnet:
Tariffikiintiötä ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn suorittaa vähittäismyynti- tai ravintolayritys.Dieses Zollkontingent kann jedoch nicht in Anspruch genommen werden, wenn die Behandlung von Einzelhandels- oder Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.
WTO:n tariffikiintiö: ks. liite 7.WTO-Zollkontingent: siehe Anhang 7.
Nämä tariffikiintiöt olisi avattava.Die betreffenden Kontingente sind zu eröffnen.
Nämä uudet tariffikiintiöt olisi avattava.Diese neuen Zollkontingente sollten nunmehr eröffnet werden.
Kaksi tariffikiintiötä on myönnetty yksinomaan Panamalle.Zwei Zollkontingente sind ausschließlich Panama vorbehalten.
Edunsaajien kesken jaettava kokonaismäärä tariffikiintiötä kohden.Je Zollkontingent ist für Einfuhren mit Ursprung in den begünstigten Ländern eine Gesamtmenge zugänglich.
Tariffimyönnytykset yhteisön tariffikiintiöiden ja viitemäärien rajoissaZollzugeständnisse im Rahmen gemeinschaftlicher Zollkontingente und Referenzmengen
Marokosta peräisin olevien tomaattien tariffikiintiöiden erityismääräyksetSpezielle Vorschriften für die Zollkontingente für Tomaten mit Ursprung in Marokko