"tantaali" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

tantaaliTantal

Beispieltexte mit "tantaali"

Tulenkestävät metallit ja seokset' sisältävät seuraavia metalleja ja niiden seoksia: niobium (Columbium), molybdeeni, volframi ja tantaali.Hochschmelzende Metalle und Legierungen' schließen die folgenden Metalle und ihre Legierungen ein: Niob (Columbium), Molybdän, Wolfram und Tantal.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %Werg, Kämmlinge und Abfälle (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff) von Kokos
alumiinin; kromin; molybdeenin; vanadiinin; tantaalin; titaanindes Aluminiums, des Chroms, des Molybdäns, des Vanadiums, des Tantals, des Titans
muokkaamaton tantaali, myös ainoastaan sintratut tangot; jauheetTantal in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe); Pulver
Kiinteät sähkökondensaattorit, tantaali- tai alumiinielektrolyyttikondensaattorit (pois lukien vaihesiirtokondensaattorit)Elektrische Tantal- oder Aluminium-Elektrolytkondensatoren (ohne Leistungskondensatoren)