"talous" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
talousWirtschaft

Beispieltexte mit "talous"

pimeä talousUntergrundwirtschaft
julkinen talousöffentliche Wirtschaft
teollinen talousIndustriewirtschaft
kansainvälinen talousinternationale Wirtschaft
jälkiteollinen talouspostindustrielle Wirtschaft

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

maatalousmaksuAgrarabschöpfung
maatalousmenotAgrarausgabe
maataloustukiAgrarbeihilfe
maatalousalaAgrarsektor
MaatalousAgrarwirtschaft
talousarvion laatiminenAufstellung des Haushaltsplans
talousarvion hylkääminenAblehnung des Haushaltsplans
talousarvion hyväksyminenAnnahme des Haushaltsplans
talousarvion toteuttaminenAusführung des Haushaltsplans
talousarvioon sisällyttäminenAufnahme in den Haushaltsplan
kuntien rahatalousGemeindefinanzen
yhteisön kalatalousFischerei der Gemeinschaft
alueellinen rahatalousLänderfinanzen
maatalouden vesitalouslandwirtschaftlicher Wasserbau
kestävä metsätalousnachhaltige Forstwirtschaft
maatalousmaan hintaBodenpreis
maatalouskomitea (EU)Agrarausschuss (EU)
Maataloustuotteen kuvausBeschreibung des Agrarerzeugnisses
korjaava lisätalousarvioBerichtigungshaushaltsplan
Euroopan kalatalousrahastoEuropäischer Fischereifonds
talousarvion ulkopuoliset menotAusgabe außerhalb des Haushaltsplans
Taloustoimen pääosapuolen tunnistaminenBetonung des Haupttransaktionspartners
Talousarviokirjanpidossa seurataan erikseenDie Haushaltsbuchführung gestattet eine gesonderte Verfolgung
Talousuudistusten jatkuvuuden varmistaminenGewährleistung der Nachhaltigkeit der Wirtschaftsreformen
Talousarvion toteutumalaskelmat sisältävätDie Übersichten über den Haushaltsvollzug enthalten:
Välimeren alueen maatalousLandwirtschaft des Mittelmeerraumes
Kesto ja talousarvioLaufzeit und finanzieller Rahmen
EU:n yleinen talousarvioGesamthaushaltsplan (EU)
EU:n talousarvion rahoitusFinanzierung des EU-Haushalts
EU:n talousarvion laatiminenAufstellung des Haushaltsplans der EU
EHTY:n toiminnallinen talousarvioFunktionshaushaltsplan EGKS
Talousarvion toteuttaminen ja valvontaAusführung und Kontrolle des Haushaltsplans
Talousarvion toteuttamista koskeva selvitysBericht über den Haushaltsvollzug
Talousarvion toteuttamisen sisäinen valvontaInterne Kontrolle des Haushaltsvollzugs
Talousarviositoumukset voidaan jakaa vuosieriin.Die Mittelbindungen können in Jahrestranchen unterteilt werden.
Talousarvion toteuttaminen ja henkilöstöhallintoHaushaltsvollzug und Personalverwaltung
Talousarvion toteuttamisselvitys laaditaan euroina.Die Übersichten über den Haushaltsvollzug werden in Euro erstellt.
Talousarviositoumukset jakautuvat ryhmiin seuraavasti:Mittelbindungen fallen in eine der folgenden Kategorien:
Kestävä maa- ja metsätalousNachhaltige Land- und Forstwirtschaft
jatkuvaan kasvatukseen perustuva metsätalousForstwirtschaftliche kontinuierlich und nicht schlagweise betriebene Nutzung (Dauerwaldsysteme, Durchforstung)
Maatalous, maaseudun kehittäminen ja metsätalousLandwirtschaft, ländliche Entwicklung und Forstwirtschaft
keskipitkään tai pitkään kiertoaikaan perustuva metsätalousForstwirtschaftliche Bewirtschaftung im mittleren oder länger dauernden Umtrieb
Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalousErnährungs- und Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, marine, maritime und limnologische Forschung und Biowirtschaft
43 artikla Talousarvion rakenneArtikel 43 Gliederung des Haushaltsplans
49 artikla Talousarvion esitystapaArtikel 49 Darstellung des Haushaltsplans
58 artikla Talousarvion toteuttamistavatArtikel 58 Arten des Haushaltsvollzugs
Unionin elimen talousarvion toteuttamistapaArt des Haushaltsvollzugs der Unionseinrichtung
vain käytännön kokemusta maatalousalalta,Ausschließlich praktische landwirtschaftliche Erfahrung
Lisätalousarvioihin sovelletaan 40 artiklaa.Artikel 40 findet auf Berichtigungshaushalte Anwendung.
173 artikla Maataloustukirahaston määrärahasiirrotArtikel 173 Übertragung von EGFL-Mitteln