"syöpä" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

syöpäKrebs

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

syöpää aiheuttava ryhmä 1 tai 2;krebserzeugend der Kategorie 1 oder 2,
syöpää aiheuttava, kategoria 1 tai 2;karzinogen der Kategorie 1 oder 2,
syöpää aiheuttava, kategoria 1A tai 1 B:karzinogen der Kategorie 1A oder 1B,
Syöpää aiheuttavien vaikutusten testaus toisella lajillaKarzinogenitätsprüfung an einer weiteren Art
Syöpää aiheuttavien vaikutusten tutkimusta ei tarvitse tehdä, josIn folgendem Fall ist keine Karzinogenitätsprüfung erforderlich:
syöpää aiheuttavan aineen tai perimän muutoksia aiheuttavan aineen määrien rajoittaminen työpaikalla;Begrenzung der Karzinogen- oder Mutagenmengen am Arbeitsplatz;
H351 Epäillään aiheuttava syöpääH351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynäH350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen
Näissä tapauksissa ei yleensä vaadita syöpää aiheuttavien vaikutusten tutkimusta.In diesen Fällen wird normalerweise keine Prüfung der Karzinogenität verlangt.
Toinen syöpää aiheuttavien vaikutusten tutkimus olisi yleensä tehtävä käyttäen hiirtä testilajina.Normalerweise ist eine zweite Karzinogenitätsprüfung mit der Maus als Versuchstierart durchzuführen.
Kaikki syöpätauteihin liittyvä tutkimus olisi ilmoitettava tässä kohdassa riippumatta kohde-elimestä tai -elimistöstä.Hierunter sollten ungeachtet des Zielsystems alle Untersuchungen im Rahmen der Krebsforschung angegeben werden.
Riskejä ei voida sulkea pois kaikissa altistusskenaarioissa, sillä aineen katsotaan aiheuttavan syöpää ilman kynnysarvoa.Risiken können nicht für sämtliche Expositionsszenarios ausgeschlossen werden, da der Stoff derzeit als Karzinogen ohne Schwellenwert betrachtet wird.
Ilmassa olevien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen aiheuttaman syöpäriskin merkkiaineena olisi käytettävä bentso(a)pyreenia.Als Marker für das Krebserzeugungsrisiko polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe in der Luft sollte Benzo(a)pyren dienen.