"standardointi" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
standardointiNormung

Beispieltexte mit "standardointi"

Kapasiteettia lisäävien tekniikoiden, mittausmenetelmien ja laitteiden kehittäminen ja standardointiEntwicklung und Normung kapazitätssteigernder Techniken, Messverfahren und Geräte
Metrologia, karakterisointi, standardointi ja laadunvalvontaMetrologie, Merkmalsbeschreibung, Normung und Qualitätskontrolle

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Euroopan standardointikomiteaEuropäisches Komitee für Normung
eurooppalaiset standardointielimetEuropäische Normungsorganisation
Standardointielinten työohjelmien avoimuusTransparenz der Arbeitsprogramme von Normungsorganisationen
CEN Euroopan standardointikomiteaCEN Europäisches Komitee für Normung
Unionin rahoitus standardointiorganisaatioilleFinanzierung von Normungsorganisationen durch die Union
standardointiin liittyvät tiedotus- ja edistämistoimet sekä eurooppalaisten etujen edistäminen kansainvälisessä standardoinnissa,von Informations-, Förder- und Werbeaktionen im Bereich der Normung sowie der Förderung europäischer Interessen in der internationalen Normung,
ETSI Euroopan telealan standardointilaitosETSI Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen
Cenelec Euroopan sähkötekniikan standardointikomiteaCenelec Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung
hyväksyy 10 artiklassa tarkoitetut standardointipyynnöt;die Normungsaufträge nach Artikel 10 verabschiedet werden;
Sidosryhmien osallistuminen eurooppalaiseen standardointiinBeteiligung von Interessenträgern an der europäischen Normung
Viranomaisten osallistuminen eurooppalaiseen standardointiinBeteiligung von Behörden an der europäischen Normung
tieto- ja viestintätekniikan käyttö standardointijärjestelmässä;den Einsatz der IKT im Normungssystem;
Eurooppalaisille standardointiorganisaatioille esitettävät standardointipyynnötNormungsaufträge für europäische Normungsorganisationen