"ruskohiili" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
ruskohiiliBraunkohle

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Koksiuunikoksi ja ruskohiilikoksiKokereikoks u. Braunkohlenkoks
Tervahapot, ruskohiili, C2-alkyylifenolifraktio;Teersäuren, Braunkohle, C2-Alkylphenol-Fraktion
Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös vedetön tai osittain tislattu, myös ns. preparoitu tervaTeer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere Mineralteere, auch entwässert oder teilweise destilliert, einschließlich rekonstituierte Teere
Mineraaliesiintymät, joihin lukeutuvat bitumipitoinen hiekkakivi/kalkkikivi, öljyliuske, kivihiili, ruskohiili, turve, torium ja uraani.Mineralvorkommen, die bituminösen Sandstein/Kalkstein, Ölschiefer, Steinkohle, Braunkohle, Torf, Thorium, oder Uran enthalten.