"polymeeri" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

polymeeriPolymer

Beispieltexte mit "polymeeri"

Polymeeri jauheena, jossa onPolymer in Pulverform mit einem Gehalt an
Polymeeri voi koostua erilaisista molekyyleistä, joilla on eri massa.Ein bestimmtes Polymer kann aus Molekülen mit unterschiedlicher Masse bestehen.
Polymeeri ja dispersio liukenevat hyvin asetoniin, etanoliin ja isopropyylialkoholiin.Das Polymer und die Dispersion sind in Aceton, Ethanol und Propan-2-ol leicht löslich.
Styreenin ja akryyliamidin polymeeriPolymer aus Styrol und Acrylamid
Selluloosa; 1:4-sitoutuneiden glukoosijäämien lineaarinen polymeeriCellulose; lineares Polymer von 1,4-verbundenen Glucoseresten
tylideeni-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleeni, polymeeri 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeenin kanssa,hydrattuPolymer aus 2-Ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalin -mit hydriertem 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-inden
Metyyliakrylaatti, metyylimetakrylaatti, metakryylihappopolymeeri; Metakryylihappo, polymeeri metyyliakrylaatin ja metyylimetakrylaatin kanssaMethylacrylat- Methylmethacrylat-Methacrylsäurepolymer; Methacrylsäure, Polymer mit Methylacrylat und Methylmethacrylat

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

erikoispolymeeriSpezialpolymer
kaprolaktonisykloheksyleeni-isosyanaattikopolymeerikerros,einer Schicht aus einem Copolymer aus Caprolacton-Cyclohexylenisocyanat,
Eteeni-vinyyliasetaattisekapolymeerit, alkumuodossaEthylen-Vinylacetat-Copolymere, in Primärformen
Muut akryylipolymeerit, alkumuodossaAcrylpolymere, in Primärformen (ohne Polymethylmethacrylat)
Seuraavat fluoratut polymeerijätteet:folgende fluorierte Polymerabfälle:
Diallyyliftalaatin esipolymeeri, jauheenaDiallylphthalat-Prepolymer, in Form von Pulver
Vinyylikloridi- ja vinyyliasetaattisekapolymeeritVinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere und andere Copolymere des Vinylchlorids
Vinyyliasetaattipolymeerit, vesidispersioina, alkumuodossaPolymere des Vinylacetats in wässriger Dispersion, in Primärformen
Polymeerikalvo, joka sisältää seuraavia monomeerejä:Polymerfolie, welche die folgendenen Monomere enthält:
Polymeeriseokset luokitellaan samaan alanimikkeeseen kuin samoista monomeeriyksiköistä polymeeriseoksen suhteessa valmistetut polymeerit.Polymergemische sind derselben Unterposition zuzuweisen wie die aus denselben Monomereinheiten im selben Mengenverhältnis erhaltenen Polymere.
E 1207 ANIONINEN METAKRYLAATTIKOPOLYMEERIE 1207 ANIONISCHES METHACRYLAT-COPOLYMER
Tereftaalihapon ja isoftaalihapon ja etyleeniglykolin, butaani-1,4-diolin ja heksaani-1,6-diolin kopolymeeriCopolymer aus Terephthalsäure und Isophthalsäure mit Ethylenglykol, Butan-1,4-diol und Hexan-1,6-diol
propyleeni- ja eteenikopolymeeri, jaeinem Propylen-Ethylen-Copolymer und
Seuraavat fluoratut polymeerijätteet (1):Auf Seite 80, in Anhang V, Teil 2:
Eteenin ja okteenin möhkälepolymeeri, pelletteinä,Blockcopolymer aus Ethylen mit Octen in Pelletform
e. Muut yhdistetyt polymeeriset ferroseenijohdannaiset;andere verwandte polymere Ferrocenderivate,
jollaisia käytetään polymeerikuitukaapeleiden valmistuksessavon der zum Herstellen von Polymerfaserkabeln verwendeten Art
Halogeeniolefiinipolymeerit, alkumuodossa, muualle luokittelemattomatPolymere halogenierter Olefine, in Primärformen, a. n. g.
Vinylideenikloridimetakrylaattikopolymeeri monofilamenttien valmistukseen [1]Vinylidenchlorid-Methacrylat-Copolymer zur Verwendung beim Herstellen von Monofilen [1]