"politiikka" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

politiikkaPolitik

Beispieltexte mit "politiikka"

unionin politiikkaEU-Politik
julkinen politiikkaöffentliche Politik
hallituksen politiikkaRegierungspolitik
kansainvälinen politiikkainternationale Politik
Muu valtion politiikkaAndere staatliche Maßnahmen
Kiinan viranomaisten politiikkaPolitik der chinesischen Regierung
unionin politiikka – kansallinen politiikkaEU-Politik - nationale Politik
Kevyiden aseiden leviämisen torjumista koskeva unionin politiikkaPolitik der Union zur Bekämpfung der Verbreitung leichter Waffen
avoin politiikka rahastoon suoritettavien maksujen ja sieltä tehtävien nostojen suhteen;bei den Einzahlungen in den und Auszahlungen aus dem Fonds ein transparentes Vorgehen verfolgen;

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

eristäytymispolitiikkaIsolationismus
maatalouspolitiikkaAgrarpolitik
elintarvikepolitiikkaErnährungspolitik
pankkitoimintapolitiikkaBankpolitik
budjettipolitiikkaHaushaltspolitik
yhteinen kauppapolitiikkagemeinsame Handelspolitik
yhteinen kalastuspolitiikkagemeinsame Fischereipolitik
yhteinen maatalouspolitiikkaGemeinsame Agrarpolitik
kansallinen maatalouspolitiikkanationale Agrarpolitik
alueellinen maatalouspolitiikkaregionale Agrarpolitik
audiovisuaalisen alan viestintäpolitiikkaPolitik im audiovisuellen Bereich
Analyysi- ja politiikkakehikkoInstrument für Analyse und Politik
Aktiivinen ja ennakoiva työmarkkinapolitiikkaAktive, präventive Arbeitsmarktpolitiken
ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS, ELÄINLÄÄKINTÄ- JA KASVINSUOJELUPOLITIIKKALEBENSMITTELSICHERHEIT SOWIE VETERINÄR- UND PFLANZENSCHUTZPOLITIK
sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus (EU)Abkommen über die Sozialpolitik (EU)
yleinen toimintapolitiikka tai turvallisuus;mit dem Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit,
Myös ympäristöpolitiikka on esiteltävä.Dazu gehören auch Informationen über die Umweltpolitik der Organisation.
Ympäristöpolitiikkaan on sisällyttävä seuraavat kohdat:Die Umweltpolitik einer Organisation muss die folgenden Punkte beinhalten:
Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat yleiset säännöksetAllgemeine Bestimmungen der Gemeinsamen Agrarpolitik
Komissiota avustaa maataloustuotteiden laatupolitiikkakomitea.Die Kommission wird durch den Ausschuss für Qualitätspolitik für Agrarerzeugnisse unterstützt.
Yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevat yleiset säännöksetAllgemeine Bestimmungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)