"palkka" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
palkkaLohn und Gehalt

Beispieltexte mit "palkka"

Palkka (FTE) (euroa)Löhne je VZÄ (EUR)
kotitaloustyöstä maksettava palkkaHausfrauengehalt
edustajan palkka ja korvauksetDiäten
Virkamiehen palkka ilmaistaan euroina.Die Dienstbezüge des Beamten lauten auf Euro.
Väliaikaisen toimihenkilön palkka ilmaistaan euroina.Die Dienstbezüge der Bediensteten auf Zeit lauten auf Euro.
Tarkastelujakson aikana keskimääräinen palkka työntekijää kohti nousi 33 prosenttia.Im Bezugszeitraum stieg der Durchschnittslohn je Beschäftigten um 33 %.
Väliaikaisen toimihenkilön palkka muodostuu peruspalkasta, perhelisistä ja muista korvauksista.Die Bezüge des Bediensteten auf Zeit umfassen ein Grundgehalt, Familienzulagen und andere Zulagen.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

palkkakustannuksetLohnkosten
samapalkkaisuusGleichheit des Arbeitsentgelts
palkkaratkaisuLohnfestsetzung
palkkaindeksointiLohnindexierung
kuukausipalkkamonatliche Lohnzahlung
Vakinainen palkkatyövoimaEntlohnt, regelmäßig beschäftigt
Tilapäinen palkkatyövoimaEntlohnt, unregelmäßig beschäftigt
Tilapäinen palkkatyövoimaEntlohnte, unregelmäßig beschäftigte Arbeitskräfte
sopimuspalkkainen henkilöstöZeitvertragsbedienstete
palkkatulosta suoritettava veroLohnsummensteuer
Palkkatyövoiman palkat ja sosiaaliturvamaksutLöhne und Soziallasten für entlohnte Arbeitskräfte
palkkaan sovellettavan korjauskertoimen vaikutukset,Auswirkungen der auf die Gehälter angewandten Berichtigungskoeffizienten,
Palkkaa saava työntekijä, joka vastaa tilan päivittäisestä hoitamisesta.Entlohnte Person, die für die tägliche Führung des Betriebs verantwortlich ist.
Palkkatyötä tavallisesti kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa tekevä henkilö onEine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Beschäftigung ausübt, unterliegt:
palkkaluokan väliaikainen alentaminen vähintään 15 päivän ja enintään yhden vuoden ajaksi,zeitweilige Einstufung in eine niedrigere Besoldungsgruppe für einen Zeitraum zwischen 15 Tagen und einem Jahr,
Palkkakustannuksiltaan noin 3 miljoonan Norjan kruunun yritykset työllistävät keskimäärin kymmenen henkilöä.Unternehmen mit einer Lohnsumme von rund 3 Mio. NOK beschäftigen durchschnittlich etwa zehn Personen.
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka [1], [2]Funktions- und Besoldungsgruppe [1] [2]
Yrityksen ja palkkasumman ja työvoiman verotSteuern auf die Lohnsumme oder die Beschäftigtenzahl
Työntekijöiden oikeus saada tietoa palkkatasostaRecht der Arbeitnehmer auf Erlangung von Informationen über Lohn- und Gehaltsniveaus
määräraha avustavan henkilöstön palkkaamista vartenUnkostenpauschale des Sekretariats
Kukin tehtäväryhmä jaetaan palkkaluokkiin ja -tasoihin.Die einzelnen Funktionsgruppen werden in Besoldungsgruppen und Dienstaltersstufen unterteilt.
virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkka,das Grundgehalt der Beamten und Zeitbediensteten,
kansallisten hallintoviranomaisten palkkakustannukset ja lisät”;Lohnkosten für Mitarbeiter nationaler Verwaltungen und Entschädigungen;“