"päätösvalta" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

päätösvaltaEntscheidungsbefugnis

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

päätösvaltaisuusBeschlussfähigkeit
Päätösvaltaisuus todetaan vain vähintään viidentoista jäsenen vaatimuksesta ja istunnon aikana.Die Beschlussfähigkeit wird nur während der Sitzung und auf Antrag von mindestens fünfzehn Mitgliedern festgestellt.
Näillä alakomiteoilla ja työryhmillä ei ole päätösvaltaa.Diese Unterausschüsse und Arbeitsgruppen sind nicht befugt, Beschlüsse zu fassen.
Työvaliokunnan kokoonkutsuminen, päätösvaltaisuus ja päätöksentekoEinberufung des Präsidiums, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung
Täysistunto on päätösvaltainen, jos enemmistö jäsenistä on läsnä.Die Plenarversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.
Niiden osallistuminen ei kuitenkaan rajoita EU:n itsenäistä päätösvaltaa.Ihre Beteiligung berührt nicht die Beschlussfassungsautonomie der EU.
Valiokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.Eine Fachkommission ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist.
Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
Puheenjohtaja voi keskeyttää valiokunnan kokoukseen enintään kymmeneksi minuutiksi ennen päätösvaltaisuuden toteamista.Der Vorsitzende kann die Fachkommissionssitzung vor der Feststellung der Beschlussfähigkeit für höchstens zehn Minuten unterbrechen.