"osakkeenomistaja" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
osakkeenomistajaAktionär

Beispieltexte mit "osakkeenomistaja"

DMA:n ainoa osakkeenomistaja DCL on yksin vastuussa DMA:n toimien hallinnasta.Die Geschäftsführung von DMA liegt vollständig in den Händen von dessen Alleinaktionär DCL.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Osakkeenomistajat: NRW 48 %, alueet 2 %,Anteilseigner: NRW 48 %, Landschaftsverbände 2 %,
Osakkeenomistajat tai jäsenet, joilla on määräosuus (lisätään kullekin asianomaiselle osakkeenomistajalle/jäsenelle oma kenttä)Anteilseigner oder Gesellschafter, die eine qualifizierte Beteiligung halten (für jeden relevanten Anteilseigner/Gesellschafter ist ein Feld hinzuzufügen)
osingot on kirjattava, kun osakkeenomistajan oikeus maksun saamiseen on syntynyt.Dividenden sind mit der Entstehung des Rechtsanspruches auf Zahlung zu erfassen.
Kolmella muulla osakkeenomistajalla on kullakin 5 prosenttia sijoituskohteen äänioikeuksista.Drei weitere Anteilseigner besitzen je 5 % der Stimmrechte.
Loput äänioikeudet kuuluvat kolmelle muulle osakkeenomistajalle, joilla kullakin on 1 prosentti.Die restlichen Stimmrechte befinden sich im Besitz von drei weiteren Anteilseignern, von denen jeder 1 % besitzt.
Yhdellätoista muulla osakkeenomistajalla on kullakin 5 prosenttia sijoituskohteen äänioikeuksista.Elf weitere Anteilseigner besitzen je 5 % der Stimmrechte.
Millään osakkeenomistajalla ei ole järjestelyjä, joiden mukaan ne konsultoisivat toisia tai tekisivät yhteisiä päätöksiä.Keiner der Anteilseigner hat Vereinbarungen über die Konsultation anderer Anteilseigner oder über gemeinsame Beschlussfassungen geschlossen.