"osakeyhtiö" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

osakeyhtiöAktiengesellschaft

Beispieltexte mit "osakeyhtiö"

Keväällä 2004 seura ja osakeyhtiö organisoitiin uudelleen.Im Frühjahr 2004 wurden der Verein und die Kapitalgesellschaft neu organisiert.
Sopimuksen mukaan osakeyhtiö piti itsellään myös nettovoitot, jotka jäivät jäljelle kulujen maksamisen jälkeen.Die Kapitalgesellschaft sollte bei der Zahlung dieser Ausgaben auch die Nettoerlöse erhalten.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

NAC on osakeyhtiö, joka rekisteröitiin Norjassa 1993.Beim NAC handelt es sich um eine seit 1993 in Norwegen eingetragene Aktiengesellschaft.
kommandiittiosakeyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalaiset yhtiömiehet.persönlich haftende Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien.
Kummallakin osapuolella on osakeyhtiömuotoisessa yhteisössä 50 prosentin omistusosuus.Jede Partei hat einen Eigentumsanteil von 50 % an der Kapitalgesellschaft.
Oletetaan, että kaksi osapuolta rakentavat yhteisjärjestelyn käyttäen osakeyhtiömuotoista yhteisöä.Angenommen, zwei Parteien bauen eine gemeinsame Vereinbarung als körperschaftlich organisiertes Unternehmen auf.
Tällaiset sopimukseen perustuvat muutokset osakeyhtiömuodon piirteisiin voivat johtaa siihen, että järjestely on yhteinen toiminto.Derartige vertragliche Veränderungen an den Merkmalen einer Kapitalgesellschaft können dazu führen, dass eine Vereinbarung eine gemeinschaftliche Tätigkeit ist.
Sijoitusyhtiöt ovat Liechtensteinin lain mukaan perustettuja oikeushenkilöitä, jotka ovat osakeyhtiöitä (companies limited by shares).Anlagegesellschaften sind nach liechtensteinischem Recht eingetragene Körperschaften in Form von Aktiengesellschaften.