"oliiviöljy" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

oliiviöljyOlivenöl

Beispieltexte mit "oliiviöljy"

Oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivitOlivenöl und Tafeloliven
oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit, VII osa;Olivenöl und Tafeloliven, Teil VII;
Oliiviöljy ja sen jakeet, puhdistetut (pl. kemiallisesti muunnetut)Olivenöl und seine Fraktionen, raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert
Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomatOlivenöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert
Jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljyOlivenöl – bestehend aus raffinierten und nativen Olivenölen
Puhdistettu oliiviöljy ja sen jakeet (pois lukien kemiallisesti muunnetut)Raffiniertes Olivenöl und seine Fraktionen, nicht chemisch modifiziert
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 kertomuksen mahdollisuudesta lisätä oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit koulujärjestelmien soveltamisalaan;bis zum 31. Dezember 2014 über eine mögliche Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Schulprogramme auf Olivenöl und Tafeloliven;

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

oliiviöljyalalla:für den Olivenölsektor
Ekstra-neitsytoliiviöljyNatives Olivenöl extra
Sopimusneuvottelut oliiviöljyalallaVertragsverhandlungen im Olivenölsektor
Oliiviöljyn tuontitodistushakemusten jättämisjaksotZeitraum für die Beantragung von Lizenzen für die Einfuhr von Olivenöl
Ekstra-neitsyt- ja neitsytoliiviöljytNatives Olivenöl und Natives Olivenöl extra
Neitsytoliiviöljyn aistinvarainen arviointiBewertung der organoleptischen Eigenschaften von nativem Olivenöl
oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alalla,Olivenöl und Tafeloliven,
oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alalla;den Sektor Olivenöl und Tafeloliven,
Oliiviöljy, muu kuin neitsytoliiviöljy, muu kuin ravinnoksi soveltuvaOlivenöl, anderes als nicht behandelt, anderes als genießbar
Oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen kuvaukset ja määritelmätBezeichnungen und Begriffsbestimmungen für Olivenöl und Oliventresteröl
Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alaa tukevat ohjelmatProgramme zur Stützung des Sektors Olivenöl und Tafeloliven
oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun parantaminen;Verbesserung der Produktionsqualität von Olivenöl und Tafeloliven;
oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan markkinoiden seuranta ja hallinnointi;Begleitung und Bewirtschaftung des Marktes im Sektor Olivenöl und Tafeloliven;
Muu kuin neitsytoliiviöljy, ravinnoksi soveltuvaOlivenöl, anderes als nicht behandelt, genießbar
joissa on enintään 3 painoprosenttia oliiviöljyämit einem Gehalt an Olivenöl von 3 GHT oder weniger
Organisaatiot toimivat oliiviöljyntuottajien hyödyksi.Diese Organisationen sind zum Nutzen der Olivenölerzeuger tätig.
Tuki oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alallaBeihilfen im sektor olivenöl und tafeloliven
välittömästi oliiviöljyn tuottamiseen liittyvä yhteinen jätehuolto;gemeinsame Verwertung der bei der Olivernölerzeugung unmittelbar anfallenden Abfälle;
Nimike, tukiohjelma: oliiviöljyn tuottajaorganisaatioille tarkoitettu tukiohjelma.Bezeichnung, Regelung: Beihilferegelung für Olivenölerzeugerorganisationen.
Menetelmää käytetään vieraiden kasviöljyjen havaitsemiseksi oliiviöljyissä.Diese Methode dient dem Nachweis fremder Pflanzenöle in Olivenölen.