"ohjelmisto" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

ohjelmistoSoftware

Beispieltexte mit "ohjelmisto"

avoimen lähdekoodin ohjelmistoFreie Software
sellaisten eurooppalaisten elokuvateattereiden verkosto, joiden ohjelmisto koostuu merkittävältä osalta muista kuin kotimaisista eurooppalaisista elokuvista;ein Netzwerk europäischer Kinobetreiber, die einen signifikanten Anteil nicht-nationaler europäischer Filme zeigen;

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

selainohjelmistoBrowser
atk-opetusohjelmistotLernsoftware
toimisto-ohjelmistojen käyttö pilvipalveluna,Nutzung von Bürosoftware als Cloud-Computing-Dienstleistung;
ohjelmistot, laitteistot, infrastruktuurit, teknologiat ja palvelut;Software, Hardware, Infrastrukturen, Technologien und Dienstleistungen;
Ohjelmistomoduulit on testattava suunnittelun teknisen kuvauksen mukaisesti.Alle Softwaremodule müssen entsprechend den Vorgaben der Designspezifikation getestet werden.
Ohjelmistokomponenttien on oltava selkeästi ja vakiintuneiden ohjelmistonsuunnittelumenetelmien mukaisesti suunniteltuja.Softwarekomponenten müssen exakt nach etablierten Gestaltungsmethoden entwickelt werden.
Laitteiden ja ohjelmistojen hankintaAnschaffung von Ausrüstung und Software
Tietokoneohjelmistot ja tietokannat [102]Software und Datenbanken [102]
Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpitoWartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software
Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistotHardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien
Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpitoKauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software
Käsitteeseen ’teknologia’ sisältyvät ”ohjelmistot”.”Der Ausdruck ‚Technologie‘ bezeichnet auch „Software“.“
Viruksentorjuntaohjelmistot on päivitettävä säännöllisesti.Die Antivirenprogramme sind regelmäßig zu aktualisieren.