"norja" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
norjaNorwegisch
NorjaNorwegen

Beispieltexte mit "norja"

Norja toimitti viranomaiselle lisätietoja rakentamisaikataulusta ja rajatarkastusaseman uuden pohjapiirroksen.Hierzu legte Norwegen der Behörde zusätzliche Angaben zur Bauplanung sowie einen Grundriss der neuen Kontrollanlagen vor.
Norja väittää, että yhteistyösopimuksen ehdot sulkivat pois kaikki mahdolliset Bryne Fotball ASA:lle myönnettävät valtiontuet.Norwegen argumentiert, dass aufgrund der Bestimmungen des Kooperationsabkommens eine potenzielle staatliche Beihilfe für Bryne Fotball ASA ausgeschlossen sei.
puualan tukiohjelmasta (Verdiskapningsprogrammet for tre) Norjaüber das Forstprogramm („Verdiskapningsprogrammet for tre“) Norwegen
Kokonaismäärä (Sveitsi, Islanti ja Norja mukaan luettuina)EU zuzüglich Schweiz, Island und Norwegen
Tämän jälkeen Norja ratifioi sen ja Islanti hyväksyi sen.In der Folge wurde es von Norwegen ratifiziert und von Island akzeptiert.
Lisäksi Norja tuo puutavaraa, jalostettua puuta ja puutuotteita EU:sta.Außerdem importiert Norwegen auch Holz, verarbeitetes Holz und Holzprodukte aus der EU.
Yhteistä etua koskeva hanke – Norja – Yhdistynyt kuningaskunta -rajayhdysjohtoPCI Verbindungsleitung Norwegen — Vereinigtes Königreich
Vaikuttamatta lisäkalastuslupiin, joita Norja myöntää Ruotsille vakiintuneen käytännön mukaisesti.Unbeschadet zusätzlicher Fanglizenzen, die Schweden von Norwegen nach der üblichen Praxis gewährt werden.
Innovasjon Norgen Superior Policy -asiakirjassa määrätään, että rahoituksen myöntämisessä olisi aina noudatettava kansainvälisiä sopimuksia, joiden sopimuspuoli Norja on.Die norwegischen Behörden erklären, dass die materiellen Regeln des EWR-Abkommens für staatliche Beihilfen in der Praxis eingehalten wurden.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Norjan meriNorwegensee
Norjan viranomaisten huomautuksetStellungnahme der norwegischen Behörden
Luvut Norjan tilastotiedoista.Zahl aus norwegischer Statistik.
Myönnetty Norjassa 1.3.1989–31.12.1997Ausgestellt in Norwegen vom 1.3.1989 bis zum 31.12.1997
Norjan vedet alueilla I ja IINorwegische Gewässer der Gebiete I und II
Norjasta peräisin olevat tuotteetErzeugnisse mit Ursprung in Norwegen
Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolellaNorwegische Gewässer südlich von 62° N
Norjan viranomaisten huomautuksia esitettyihin huomautuksiinStellungnahme der norwegischen Behörden zu diesen Bemerkungen
Norjan osalta sovelletaan sopimusta Euroopan talousalueesta.Für Norwegen gilt das Abkommen von 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum.
Norjan viranomaisten huomautuksia kyseisestä päätöksestäStellungnahme der norwegischen Behörden zu dieser Entscheidung
Norjan hallitusta kehotettiin esittämään huomautuksensa päätöksestä.Die norwegische Regierung wurde aufgefordert, zu dem Beschluss Stellung zu nehmen.
Alue Norjan vedet alueella IVGebiet IV (norwegische Gewässer)
Mesta AS:n perustamisesta (Norja)über die Gründung der Mesta AS (Norwegen)
Myönnetty Norjassa 1.1.1998 alkaenausgestellt in Norwegen seit dem 1.1.1998
Seuraavia säännöksiä ei sovelleta Norjaan:Folgende Bestimmungen finden auf Norwegen keine Anwendung:
Liiteosassa I esitetty Norjan lopullinen tarjousSchlussofferte unter Anlage I von Norwegen
Kolmenkymmenenkuuden miljoonan Norjan kruunun avustusZahlung des Zuschusses in Höhe von 36 Mio. NOK
Purkukustannusten arvioidaan olevan 150000 Norjan kruunua.Für die Abrisskosten werden 150000 NOK angesetzt.