"metsitys" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

metsitysAufforstung

Beispieltexte mit "metsitys"

Metsitys ja metsämaan muodostaminenAufforstung und Anlage von Wäldern
21 artiklan 1 kohdan a alakohta – Metsitys ja metsämaan muodostaminenArtikel 21 Absatz 1 Buchstabe a Aufforstung und Anlage von Wäldern

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Kyseisiä artikloita ei sovelleta muille metsätaloustoimenpiteille kuin maatalousmaan metsitystoimenpiteille myönnettäviin tukiin.Diese Bestimmungen gelten nicht für Beihilfen, die für andere forstwirtschaftliche Maßnahmen als die Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen gewährt werden.